Bàtxelor en Administració d’empreses

El bàtxelor en Administració d’empreses pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. Això els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb la gestió empresarial i per iniciar el seu propi negoci. Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa: Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Comunicació

El bàtxelor en Comunicació té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratègics de les empreses. Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Dret

El bàtxelor en Dret té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcionar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels continguts normatius de les diferents branques del dret. És una formació de caràcter generalista que facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la ciència del dret i Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Llengua catalana

El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat professional en l’àmbit de la llengua catalana. Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com Llegeix-ne més…

Bàtxelor en Informàtica

El Pla d’estudis pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina que els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. El bàtxelor en Informàtica proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de la informàtica Llegeix-ne més…