Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement

Amb la col·laboració de Introducció Les nostres organitzacions han de plantejar, dissenyar i desenvolupar esquemes retributius que facilitin l’assoliment dels objectius estratègics, optimitzant la despesa de personal, alhora que s’ha de considerar la diversitat creixent de les expectatives dels empleats en matèria de compensació. Lògicament, l’aspecte quantitatiu, salarial, continua essent fonamental en aquesta matèria però Llegeix-ne més…