Intel·ligència intercultural per a ments globals

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de La globalització dels mercats ha d’anar acompanyada de la globalització del seu Talent. Els líders globals necessiten competències i coneixements específics per a ser capaços d’interactuar amb cultures diverses. Des de Cross Cultural Solutions, entrenem la sensibilització, les habilitats, el coneixement i els comportaments necessaris Llegeix-ne més…

Dissenyant organitzacions que aportin avantatges competitius

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de El disseny de l’estructura organitzativa és una peça fonamental, sovint poc considerada, per a la implantació de l’estratègia corporativa. Existeixen diversos factors endògens i exògens que actuen sobre les Organitzacions de manera que condicionen les seves estratègies, influencien les seves estructures, modifiquen la cultura corporativa, Llegeix-ne més…

Entrenament emocional per la construcció del benestar

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de Descripció El desenvolupament de competències emocionals permet fer front a algunes necessitats que caracteritzen la nostra societat, com ara: els conflictes, la violència, el vandalisme, l’ansietat, la depressió, la impulsivitat, l’estrès, etc. Molts d’aquests problemes actuals tenen a veure amb les emocions. L’educació emocional es Llegeix-ne més…

Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement (2a edició)

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de Descripció Les nostres organitzacions han de plantejar, dissenyar i desenvolupar esquemes retributius que facilitin l’assoliment dels objectius estratègics, optimitzant la despesa de personal, alhora que s’ha de considerar la creixent diversitat de les expectatives dels empleats en matèria de compensació. Lògicament, l’aspecte quantitatiu, salarial, continua Llegeix-ne més…

La música com a recurs terapèutic en els àmbits de l’envelliment saludable i les demències

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de Descripció Els darrers 30 anys han aportat evidència suficient per assegurar que la música és un aliat clau en el procés d’envelliment saludable i en casos de demència, ajudant-nos a preservar aspectes socials, emocionals, físics i cognitius que impacten positivament en la nostra qualitat de Llegeix-ne més…

Curs teòric-pràctic en Disfàgia orofaríngia. De la teoria al cas clínic

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de Presentació Les persones amb malalties cròniques o altres patologies, sovint poden trobar-se en algun moment de la seva vida amb dificultats de deglució. Els professionals del món assistencial que treballen amb aquestes persones necessiten eines per dur a terme la seva pràctica amb qualitat i Llegeix-ne més…