Aprenentatge per indagació. Estudi d’un cas concret: per què a l’estiu fa calor?

Amb la col·laboració de Introducció L’aprenentatge per indagació és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge a través de la qual els estudiants han de trobar solucions a una situació problemàtica a partir d’un procés de recerca. Se centra en el treball cooperatiu per part dels estudiants i fomenta les habilitats requerides per a un treballador del segle XXI: Llegeix-ne més…

Entrenament emocional per a la construcció del benestar

Amb la col·laboració de Introducció El desenvolupament de competències emocionals permet fer front a algunes necessitats que caracteritzen la nostra societat, com ara: els conflictes, la violència, el vandalisme, l’ansietat, la depressió, la impulsivitat, l’estrès, etc. Molts d’aquests problemes actuals tenen a veure amb les emocions. L’educació emocional es proposa com una mesura preventiva a Llegeix-ne més…

Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement

Amb la col·laboració de Introducció Les nostres organitzacions han de plantejar, dissenyar i desenvolupar esquemes retributius que facilitin l’assoliment dels objectius estratègics, optimitzant la despesa de personal, alhora que s’ha de considerar la diversitat creixent de les expectatives dels empleats en matèria de compensació. Lògicament, l’aspecte quantitatiu, salarial, continua essent fonamental en aquesta matèria però Llegeix-ne més…