Model Educatiu de la Universitat d’Andorra

Com és el model educatiu de la Universitat d’Andorra (UdA)? El model educatiu de l’UdA és un model basat en competències. Es fonamenta en el treball i l’avaluació de les competències específiques i transversals de cada pla d’estudis i les pròpies de la universitat, incorporant elements distintius de cada titulació. Entre les competències transversals que Llegeix-ne més…

El bàtxelor en Humanitats de l’UdA estrena nou pla d’estudis

La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa, a partir del curs vinent 2019-2020, un nou pla d’estudis per al bàtxelor en Humanitats, una titulació estatal que s’ofereix en modalitat virtual i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. El nou pla d’estudis, que continua sent de 180 crèdits europeus repartits en sis semestres, ha Llegeix-ne més…

El V Seminari de docència aborda l’aprenentatge de l’escriptura acadèmica

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest dijous 31 de gener el V Seminari de docència universitària, amb la participació d’una quarantena de professors d’universitat. La jornada ha servit per debatre i aprofundir sobre les bones pràctiques, els reptes i les problemàtiques de la professió. Els temes centrals del seminari han estat l’escriptura acadèmica universitària, Llegeix-ne més…

Treballeu amb nosaltres

Es convoca una plaça vacant de professorat col·laborador per al bàtxelor en Infermeria que vehiculi en anglès. Els àmbits curriculars són el de lideratge i gestió de cures infermeres i el de salut pública. Les candidatures s’han de presentar a la Universitat d’Andorra abans del 15 de març de 2019. Llegeix-ne més…

El nou bàtxelor en Informàtica contindrà un seminari sobre videojocs

La Universitat d’Andorra (UdA) està preparant, de cara al curs vinent, un nou pla d’estudis per al bàtxelor en Informàtica basat en el nou model educatiu de la Universitat, centrat en les competències. Una de les novetats del nou pla d’estudis serà un seminari específic dedicat a l’àmbit dels videojocs, un sector en continu creixement Llegeix-ne més…

L’UdA participa en el programa Etheria de formació sènior de la Xarxa Vives

La Universitat d’Andorra participa en el programa Etheria, una proposta interuniversitàira de formació permanent sènior de la Xarxa Vives i destinada a públic a partir de 55 anys. El programa Etheria planteja una proposta pedagògica nova, tant per a l’alumnat com per al professorat que hi participa, a través de la combinació́ d’aprenentatge en línia Llegeix-ne més…