V Congrés de ciència a la vida quotidiana

A qui va dirigit?

El congrés va dirigit a nens i nenes de 10 a 12 anys dels tres sistemes educatius d’Andorra que durant aquest curs 2017-2018 hagin treballat a classe un projecte de ciències i que el vulguin presentar en el marc del Congrés.

Objectius

Els objectius del congrés són:

  • Divulgar i apropar el coneixement científic i investigador als nens i nenes, fomentant espais de diàleg en els quals puguin manifestar les seves inquietuds.
  • Potenciar la relació universitat-escoles, establint una relació més estreta amb totes les escoles de primera ensenyança del país.

Dates

15 de maig

Lloc

Centre Cultural i de Congressos Lauredià (auditori Claror i auditori Rocafort).

Com participar-hi?

Cada escola pot presentar un treball al congrés relacionat amb un projecte de ciències treballat durant el curs escolar. El projecte de ciències pot estar orientat en algun dels eixos temàtics següents: Matemàtiques, Física, Química, Biologia o Geologia. Cada projecte podrà estar presentat per un màxim de 12 nens o nenes. En el cas que el centre tingui més de 50 alumnes matriculats en el curs que participa podrà presentar dos treballs sempre que siguin diferents.

El treball ha de recollir el procés d’investigació desenvolupat, donant resposta a les preguntes següents: d’on partim?, què volem saber?, quines hipòtesis ens plantegem?, com ho fem per comprovar les hipòtesis?, a quines conclusions arribem?

El dia del congrés cada grup disposarà de 10 minuts per explicar el seu projecte. Es recomana acompanyar la presentació amb el material emprat a la investigació.

Programa (provisional)

9.30 h: Recollida de les acreditacions
10.10 – 11.40 h:  Primera sessió de presentacions de projectes
11.40 -12.10 h:  Pausa esmorzar (Plaça de la Germandat)
12.10 -13.40 h:  Segona sessió de presentacions de projectes
13.40 – 14.40 h:  Dinar (Plaça de la Germandat)
14.40 – 15.40 h: Espectacle de ciència a càrrec dels Clowntífics
15.45 – 16.00 h: Cloenda
16.00 h – Retorn als centres

Inscripció

La inscripció és gratuïta. Cal emplenar el formulari d’inscripció abans del 15 de gener http://goo.gl/t6iym5