Aprenentatge per indagació. Estudi d’un cas concret: per què a l’estiu fa calor?

Amb la col·laboració de

Introducció

L’aprenentatge per indagació és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge a través de la qual els estudiants han de trobar solucions a una situació problemàtica a partir d’un procés de recerca.

Se centra en el treball cooperatiu per part dels estudiants i fomenta les habilitats requerides per a un treballador del segle XXI: una persona resolutiva, que sàpiga treballar en equip i tingui un pensament crític, a la vegada que aporta major habilitat en processos científics, matemàtics i tecnològics (habilitats STEAM).

Per tal de desenvolupar l’aprenentatge per indagació es formularà, en primer lloc, la situació problemàtica i, a partir d’aquí, els estudiants proposaran hipòtesis que hauran de validar o refutar mitjançant l’observació, examinant documentació, buscant evidències empíriques, interpretant dades i, a partir d’aquí, proposar respostes i prediccions, i exposar-les de forma argumentada.

L’aprenentatge per indagació contraresta el fracàs de la classe magistral en la societat del coneixement amb un nou perfil d’aprenent. Anem d’un paradigma on el coneixement s’imposa a un paradigma on el coneixement es construeix.

Aquesta metodologia funciona molt bé en classes amb un nombre reduït d’estudiants (diguem entre 15 i 20), ja que a classe no s’utilitzen ni llibres ni altres fonts d’informació (això es fa com a treball personal i grupal fora de classe com activitat prèvia) sinó que es dedica la classe bàsicament a resoldre la situació problemàtica i solucionar els buits conceptuals sobre la mateixa. Això fa que la classe sigui molt més divertida i instructiva (pels estudiants i també pel professor), permeti fer ciència a classe amb la qual cosa augmenta la satisfacció i l’autoestima dels estudiants, així com la seva habilitat científica.

Ponent

Sr. Florenci Pla Altisent
Professor de Didàctica de la ciència i la tecnologia de la Universitat d’Andorra.

Calendari

Dissabte 23 de març de les 9 a les 13 hores.

Metodologia

La formació es desenvoluparà de forma pràctica perquè els assistents tinguin l’oportunitat de replicar-ho a l’aula.

Objectius

  • Familiaritzar els docents de primera ensenyança amb les característiques, la metodologia i les eines del mètode científic.
  • Promoure la creativitat i la innovació, així com la capacitat per resoldre interrogants i reptes mitjançant el mètode científic.

A qui va dirigit

Docents interessats a aprofundir en la didàctica de les ciències i les possibilitats pedagògiques de l’aprenentatge per indagació.

Programa

  • Què és l’aprenentatge per indagació?
  • Anàlisi de la situació problema: Per què a l’estiu fa calor?
  • La Terra paral·lela i les seves aplicacions didàctiques

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 15, perquè això permet que cada estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 15 preinscripcions, se seleccionaran per ordre d’inscripció. El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un certificat d’assistència.

Preinscripció i matrícula

Termini: 15 de març del 2019

Preu: L’import de la matrícula és de 50 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 20% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 80% restant del cost de la matrícula, és a dir, 40 €. Els estudiants de formació reglada i el professorat de la Universitat d’Andorra tenen un descompte en la matrícula del 92,5%.

Lloc: formulari de preinscripció

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
A 600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
https://www.uda.ad