Dislèxia i discalcúlia. Concepte, diagnòstic i tractament

Organitza

   

Amb la col·laboració de

Descripció

Els trastorns d’aprenentatge afecten a un rang del 5 al 17% de la població. Tot i la varietat i la quantitat d’estudis sobre la matèria, encara hi ha un cert desconeixement per part de la població de les conseqüències i repercussions d’aquests trastorns.

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer la dislèxia i la discalcúlia, els seus símptomes i la manera d’intervenir-hi. Si sabem detectar, sabrem ajudar. Per ajudar no n’hi ha prou amb la intenció, cal el coneixement. És per aquest motiu que es farà un repàs sobre la intervenció amb evidència científica en la dislèxia i la discalcúlia.

Ponent

Maria Garau

Neuropsicòloga clínica d’adults al Servei Integral de Rehabilitació Neurològica (SIRN) i d’infants a la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Investigadora a la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Docent de diversos màsters d’institucions privades i de al Universitat Oberta de Catalunya.
Llicenciada en Psicologia
Màster en Psicologia clínica Integradora Màster en Neuropsicologia Clínica Màster en Rehabilitació Neuropsicològica

Calendari

– Divendres 14 de juny del 2019, de les 15 a les 21 hores
– Dissabte 15 de juny del 2019, de les 9 a les 13 hores

Objectius

Els objectius principals del programa són:

– Identificar la simptomatologia de la dislèxia i la discalcúlia en qualsevol etapa vital
– Saber interpretar el perfil neuropsicològic de la dislèxia i la discalcúlia
– Saber realitzar la intervenció específica en dislèxia i discalcúlia en els tres àmbits: família, escola i nen.

Metodologia

Es treballarà la teoria a partir de la pràctica. Per a fer-ho s’utilitzarà de forma transversal un cas de discalcúlia i un cas de dislèxia. Els estudiants elaboraran l’anamnesi (la teoria que sorgirà a partir de la pràctica al bloc teòric 1), el diagnòstic (al bloc teòric 2) i la intervenció a la família, l’escola i el nen (al bloc teòric 3).

A títol de síntesi es tancarà el curs amb un bloc teòric i pràctic, amb preguntes teòriques i mini-casos, que englobarà tot el que s’ha treballat al curs.

La llengua vehicular del programa és el castellà.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a logopedes, psicòlegs, docents de l’educació de primera i segona ensenyança, estudiants del bàtxelor en ciències de l’educació i a totes aquelles persones que treballen amb infants amb dificultats d’aprenentatge.

Programa

Bloc1: discalcúlia
Bloc2: dislèxia

Estructura:

Concepte (bloc teòric 1)
– Què és?
– Breu introducció sobre teories explicatives
– Simptomatologia
– Com funciona el cervell dislèxic/ discalcúlic?

Diagnòstic (bloc teòric 2)
– Quines proves neuropsicològiques s’han de passar?
– Com interpretem un informe neuropsicològic?

Intervenció (bloc teòric 3)
– Al nen: intervenció específica
– A l’escola: adequacions metodològiques – A la família

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció. El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Preinscripció i matrícula

Termini: 30 de maig del 2019

Preu: L’import de la matrícula és de 125 euros. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 20% d’aquesta quantitat de manera que cada alumne ha de pagar el 80% restant del cost de la matrícula, és a dir 100 euros

Els estudiants de formació reglada i el professorat de la Universitat d’Andorra tenen un descompte en la matrícula del 92,5%.

Lloc: formulari de preinscripció

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
A 600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
https://www.uda.ad