Entrenament emocional per a la construcció del benestar

Amb la col·laboració de

Introducció

El desenvolupament de competències emocionals permet fer front a algunes necessitats que caracteritzen la nostra societat, com ara: els conflictes, la violència, el vandalisme, l’ansietat, la depressió, la impulsivitat, l’estrès, etc. Molts d’aquests problemes actuals tenen a veure amb les emocions.

L’educació emocional es proposa com una mesura preventiva a tots aquests problemes.

Actualment sabem que podem aprendre a ser emocionalment més intel·ligents i podem desenvolupar les nostres competències emocionals. Nombroses investigacions han posat de manifest els beneficis que aporta l’aplicació de programes d’educació emocional (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011).

En totes les professions es requereix un desenvolupament emocional, que va més enllà de la preparació tècnica, per poder dur-les a terme amb èxit.

En aquesta formació es treballen les bases essencials de l’educació emocional i s’aporten les eines necessàries per al desenvolupament de les competències emocionals que tot professional necessita.

Ponent

Esther Garcia Navarro.
Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona; codirectora del postgrau semipresencial en Educació Emocional i Benestar i del màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions i coaching a l’Entorn Laboral (Universitat de Barcelona); docent i tutora als dos programes. Dirigeix la firma www.des-sed.com. Treballa com a formadora i docent en el camp de l’educació emocional, la intel·ligència emocional i el benestar.

Calendari

Bloc I
Divendres, 22 de març del 2019, de les 16 a les 20 hores
Dissabte, 23 de març del 2019, de les 9 a les 13 hores

Bloc II
Divendres, 29 de març del 2019, de les 16 a les 20 hores
Dissabte, 30 de març del 2019, de les 9 a les 13 hores

Metodologia

Es combinen les explicacions amb pràctiques i dinàmiques que permetin: integrar els continguts teòrics amb vivències i experiències pràctiques, experimentar i comprendre millor què és l’educació emocional i com podem desenvolupar les competències emocionals.

Estructura

El curs “Entrenament emocional per la construcció del benestar” està format per dos blocs, de vuit hores cada un. Es pot cursar el bloc I i el bloc II, o bé només el bloc II. Les persones que van assistir al seminari “Aprendre i educar les emocions” durant el curs 2017-2018, poden accedir directament al bloc II.

Objectius

Bloc I

 • Sensibilitzar de la importància que tenen les emocions i el desenvolupament de les competències emocionals.
 • Conèixer què són les emocions, els seus components i les seves repercussions en el pensament, en el comportament, la salut i el benestar.
 • Conèixer què és l’educació emocional i la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar la consciència emocional per identificar amb precisió les emocions pròpies i les dels altres per poder adoptar les millors respostes en cada circumstància.
 • Treballar el concepte de regulació emocional i començar a adquirir algunes tècniques que permetin desenvolupar aquesta competència emocional.

Bloc II

 • Desenvolupar la capacitat de gestió emocional:
  • Prevenir i canalitzar emocions negatives (com ara l’estrès o la ira)
  • Potenciar emocions positives
  • Tolerància a la frustració
  • La relació emoció-cognició-comportament
 • Potenciar el desenvolupament de l’autonomia emocional i l’autoestima:
  • Autoestima, fortaleses humanes i creences
  • Autoeficàcia emocional
 • Empatia i relacions humanes
 • Competències socials: Escolta activa, assertivitat, emocions i comunicació
 • Fomentar el benestar personal i social

Programa

Bloc I

 • Concepte d’educació emocional i competències emocionals.
 • Concepte d’emoció: components; classificació; les emocions bàsiques.
 • Consciència emocional: Autoobservació i reconeixement de les emocions. Comprensió de les causes i conseqüències de les emocions. L’expressió de les emocions. Reconèixer les emocions dels altres. Vocabulari emocional.
 • Regulació emocional: Repressió, regulació i desbordament emocional; estratègies de regulació emocional.

Bloc II

 • Regulació emocional: Prevenció i gestió d’emocions negatives; les emocions positives; cognició-emoció-comportament; tolerància a la frustració.
 • Autonomia emocional i autoestima: Com cuidar l’autoestima; relació entre autoestima i fortaleses personals; autoestima i creences; l’autoeficàcia emocional.
 • Emocions i relacions interpersonals: Empatia; assertivitat; emocions i comunicació.
 • La construcció del benestar personal i social.

A qui va dirigit

Adreçat a qualsevol persona interessada en l’educació emocional: docents de qualsevol nivell educatiu,  professionals de la psicopedagogia, pedagogia, psicologia, educació social i altres professionals de l’assistència i l’ajuda (metges, personal d’infermeria, advocats, etc.) així com els professionals de l’àmbit de recursos humans.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants de cada bloc és de 35, perquè això permet que cada estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions se seleccionaran per ordre d’inscripció. El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un certificat d’assistència.

Preinscripció i matrícula

Termini:
Bloc I: 12 de març
Bloc II: 19 de març

Preu: L’import de la matrícula de cada bloc és de 100 euros. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 20% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 80% restant del cost de la matrícula, és a dir, 80 euros.

Els estudiants de formació reglada i el professorat de la Universitat d’Andorra tenen un descompte en la matrícula del 92,5%.

Lloc:
Formulari de preinscripció per al bloc I
Formulari de preinscripció per al bloc II

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
A 600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
https://www.uda.ad