Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement

Amb la col·laboració de

Introducció

Les nostres organitzacions han de plantejar, dissenyar i desenvolupar esquemes retributius que facilitin l’assoliment dels objectius estratègics, optimitzant la despesa de personal, alhora que s’ha de considerar la diversitat creixent de les expectatives dels empleats en matèria de compensació.

Lògicament, l’aspecte quantitatiu, salarial, continua essent fonamental en aquesta matèria però progressivament, la perspectiva qualitativa també esdevé un factor competitiu, la qual cosa ofereix possibilitats per a la flexibilització i l’adaptació de les estructures salarials a la realitat empresarial.

Objectius

 • Comprendre les interrelacions de la Gestió de la Compensació: amb el Negoci i amb les altres polítiques de Gestió dels Recursos Humans.
 • Conèixer els elements bàsics que conformen la Gestió de la Compensació.
 • Analitzar els condicionants principals en la Gestió de la Compensació.
 • Presentar sistemes, tècniques i instruments específics en la gestió de la compensació i aplicar-los en casos pràctics.

Ponent

Sergi Ríos Ballano, professor col·laborador d’Organització i Direcció de Recursos Humans de l’Escola de Gestió Empresarial i Turística (EGET) del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics (CEET) de la Universitat d’Andorra.

Calendari

Dimecres, 8 de maig del 2019, de les 17 a les 20 hores
Dimarts, 14 de maig del 2019, de les 17 a les 20 hores
Dimecres, 15 de maig del 2019, de les 17 a les 20 hores

Metodologia

La formació combinarà la part teòrica on es presentaran els principals conceptes, sistemes i instruments relacionats amb la gestió de la compensació amb la vessant pràctica on els assistents, individualment o en equip, hauran de resoldre casos reals per aplicar els coneixements adquirits.

A qui va dirigit

Directius, comandaments intermedis i tècnics de recursos humans (generalistes o especialistes en compensació i beneficis).

Programa

Fonaments de la gestió de la compensació

 • Administració de salaris vs. Gestió de la compensació.
 • Alineament vertical i horitzontal.
 • Retribució i Reconeixement.

Conceptes bàsics

 • Estratègia – Estructura – Cultura.
 • Anàlisi i Descripció de Llocs de Treball. Anàlisi i Valoració de Llocs de Treball. Classificació professional.
 • Determinació de salaris: mercat extern i mecanismes de diferenciació vertical i horitzontal.
 • Condicionants: equitat interna; competitivitat externa; relació retribució/acompliment; relació cost/benefici; marc legal i disponibilitats de l’empresa.

Estructures salarials

 • Conceptes: propòsits, definició i tipologia d’estructures salarials.
 • Aplicacions: disseny d’estructures salarials.

Sistemes d’incentius

 • Relació entre incentius i sistema de gestió de l’acompliment.
 • Disseny dels sistemes d’incentius.

El mix de la compensació

 • Retribució Bàsica.
 • Retribució Total = Ret. Bàsica i Ret. Variable.
 • Retribució Global = Ret. Total + Beneficis.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 25 perquè això permet que cada assistent gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions, se seleccionaran per ordre d’inscripció. El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

Certificació

Els participants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un certificat d’assistència.

Preinscripció i matrícula

Termini: 28 d’abril del 2019
Preu: L’import de la matrícula és de 112,5 euros. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 20% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 80% restant del cost de la matrícula, és a dir, 90 euros.
Els estudiants de formació reglada i el professorat de la Universitat d’Andorra tenen un descompte en la matrícula del 92,5%.
Lloc: formulari de preinscripció

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
A 600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
https://www.uda.ad