Curs d’actualització en Aspectes psicosocials de les malalties cròniques i l’envelliment

      

Curs semipresencial

Presentació

Les persones amb malalties cròniques avançades solen presentar necessitats d’atenció complexa, determinada tant per la coexistència de múltiples malalties i condicions cròniques, com pel comportament dinàmic i la resposta heterogènia als tractaments. En aquest context, l’atenció centrada en el pacient amb malaltia crònica i envellit requereix, en primer lloc, una valoració multidimensional com a eina bàsica per al diagnòstic de l’entorn i la situació, tenint en compte que aquestes necessitats d’atenció van més enllà de la valoració física i han d’incloure totes les dimensions de la persona (física, pràctica, emocional, familiar, social i espiritual). Aquesta valoració global és el punt de partida per al procés posterior de presa de decisions compartida, que necessitarà ineludiblement una bona comunicació bidireccional entre els professionals, el pacient i la seva família. A més, una adequada comunicació té efectes positius en l’adaptació del pacient a la seva malaltia, així com l’adherència als tractaments mèdics i quirúrgics.

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut que treballen en l’àmbit de la persona en situació de cronicitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials amb el seguiment tutoritzat a través del campus virtual de la Universitat d’Andorra i el treball individual de l’estudiant.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 3 crèdits europeus, que inclouen 12 hores de classes lectives presencials, 8 hores en línia. El treball individual tindrà un seguiment a través del campus virtual, i la preparació de l’avaluació del programa.

Les sessions presencials es faran a la Universitat d’Andorra el divendres 22 de novembre del 2019 (de les 10 a les 14h i de les 15 a les 19h) i el dissabte 23 de novembre del 2019 (de les 9 a les 13h).
El curs finalitza el dia 19 de desembre del 2019.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 25. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

– Dra. Esther Cabrera: Directora acadèmica del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut – Tecnocampus.

– Sra. Sara Esqué: Cap de l’Escola d’Infermeria del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

Contingut

Atenció a les emocions en el procés crònic. Intervenció psicoterapèutica basada en el counselling. Mecanismes de defensa: negació, evitació i racionalitzar. Adaptació psicològica i prevalença de trastorns psicològics en malaltia mèdica, no psiquiàtrica. Instruments d’avaluació psicològica. Abordatge interdisciplinari: sessió d’objectius. Models d’intervenció psicològica segons fases de la malaltia. Supervivència: trauma o creixement posttraumàtic. Informació pronostica i crisi de coneixement. Dignitat i dependència. Espiritualitat i sentit. Mindfullness o consciència plena. Prevenció de la fatiga per compassió.

Procés d’avaluació

El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació d’un 80% de l’assistència a classe i un qüestionari en línia.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Aspectes psicosocials de les malalties cròniques i l’envelliment emès conjuntament per la Universitat d’Andorra i l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus.

Aquest diploma podrà ser reconegut pel mateix nombre de crèdits als estudis de Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra) a aquells estudiants que en compleixin els requisits d’admissió.

Inscripció i matrícula

Fins al 12 de novembre del 2019
Preu de la matrícula: 545,00 euros
Formulari de preinscripció

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

Amb el suport de: