Curs d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

Aquest curs prepara als estudiants per a superar amb èxit la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. El curs segueix una metodologia semipresencial que combina les classes presencials en horari de vespre -adaptat als professionals del país- amb el seguiment virtual a través del campus virtual.

Dins del curs hi ha tres assignatures comunes i unes altres específiques, segons l’opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar.

Matèries comunes

Matèries específiques

Bibliografia recomanada

Preinscripció i matrícula

Més informació sobre el curs 2019-2020