Curs d’actualització en Atenció integral a la demència

      

Curs semipresencial

Presentació

La demència forma part del grup de malalties cròniques de caràcter discapacitant que origina un augment de les necessitats assistencials, que sobrepassa la capacitat dels recursos formals existents. La demència augmenta la càrrega de la morbiditat de les persones afectades, en especial incidència de problemes vasculars (cerebral, cardíac, perifèric), risc de caigudes, infeccions i depressió. Aquestes necessitats d’atenció que genera la malaltia, són associades a elevats costos sanitaris i socials, freqüentment cobertes pels cuidadors informals, dels quals la gran majoria són membres de la família. Si considerem els canvis en la composició familiar i l’envelliment de la població, es pot esperar que, en un futur pròxim si no hi ha una major inversió en l’atenció comunitària, els cuidadors informals ja no podran respondre a les necessitats assistencials de les persones amb demència.

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut que treballen en l’àmbit de la persona en situació de cronicitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials amb el seguiment tutoritzat a través del campus virtual de la Universitat d’Andorra i el treball individual de l’estudiant.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 3 crèdits europeus, que inclouen 12 hores de classes lectives presencials, 8 hores en línia. El treball individual tindrà un seguiment a través del campus virtual, i la preparació de l’avaluació del programa.

Les sessions presencials es faran a la Universitat d’Andorra el divendres 23 d’abril de 2021 (de les 10 a les 14h i de les 15 a les 19h) i el dissabte 24 d abril del 2021(de les 9 a les 13h).
El curs finalitza dia 28 de maig del 2021.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 25. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

– Dra. Esther Cabrera: Directora acadèmica del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut- Tecnocampus.

– Sra. Sara Esqué: Cap de l’Escola d’Infermeria del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

Contingut

Biologia i demografia de l’envelliment. Expectativa de vida. Prevenció primària, secundària i terciària en l’ancià. Activitat física. Nutrició. Suport social. Teràpies naturals i envelliment. Relacions familiars i interpersonals. Sexualitat i afectivitat. Recursos socials i sanitaris. Factors econòmics i laborals. Intervencions dirigides a les persones majors de 65 anys.

Procés d’avaluació

El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació d’un 80% de l’assistència a classe i un qüestionari en línia.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Atenció integral a la demència emès conjuntament per la Universitat d’Andorra i l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus.

Aquest diploma podrà ser reconegut pel mateix nombre de crèdits als estudis de Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), a aquells estudiants que compleixin els requisits d admissió establerts en la normativa del Màster Universitari en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: del 2 de desembre del 2020 al 13 d’abril del 2021
Preu de la matrícula: 545€
Formulari de preinscripció

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad
www.uda.ad

Amb el suport de: