Curs d’actualització en Dret laboral

L’objectiu principal d’aquest programa presencial és conèixer la regulació jurídica del Dret laboral aplicable al Principat d’Andorra, que recentment ha estat modificat de manera significativa, per tal de permetre la seva aplicació i la resolució dels conflictes més habituals per part dels professionals del país. El curs es completa amb la revisió de les modificacions legislatives introduïdes a la llei reguladora de la Seguretat Social.

A qui va adreçat?

Juristes, advocats, responsables de recursos humans, professionals de l’Administració i persones interessades en aprofundir els coneixements en aquest àmbit del dret.

Durada i horaris

El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen 30 hores lectives, lectura de materials i preparació per a l’examen final. Les classes es desenvoluparan els dimecres de les 18 a les 21 hores a la Universitat d’Andorra. L’inici de les classes serà el dia 6 de març del 2019.
L’examen final es farà el dia 12 de juny del 2019.

Programa 

 1. Mòdul Dret laboral. Introducció
  • Antecedents
  • Evolució de la regulació en matèria laboral al Principat d’Andorra
  • Àmbit d’aplicació
 1. Mòdul Dret laboral. El contracte de treball
  • Disposicions generals
  • Subjectes
  • Pactes típics
  • Durada
  • Classes
  • Suspensions del contracte de treball 
 1. Mòdul Dret laboral. La relació laboral
  • La prestació de treball
  • La determinació de la prestació de treball
  • Prestació de la part treballadora
  • Prestació de l’empresa
  • Extinció del contracte 
 1. Mòdul Dret laboral. La relació laboral
  • La prestació de treball
  • La determinació de la prestació de treball
  • Prestació de la part treballadora
  • Prestació de l’empresa
  • Extinció del contracte
 1. Mòdul Dret laboral. Drets col.lectius dels assalariats
  • Drets de lliure sindicació, d’informació i de reunió
  • Dret de representació col.lectiva
  • La negociació col.lectiva
 1. Mòdul Dret laboral. Règim disciplinari i sancionador
  • Règim disciplinari dels assalariats
  • Règim sancionador
  • Control administratiu i procediment sancionador
 1. Mòdul Dret laboral. Seguretat i salut en el treball
  • Introducció
  • Principis generals de la prevenció i la protecció
  • Subjectes
  • Planificació
  • Modalitats organitzatives
  • Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos
  • Règim administratiu sancionador
 1. Mòdul Dret de la Seguretat Social. Modificacions de la Llei 17/2008

Professorat

Jaume Ribert (Dret laboral)
Daniel Arqués (Dret de la Seguretat Social)

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera mitjançant un examen final, si s’obté una nota igual o superior a 5/10.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en dret laboral emès per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripcions i matrícula

 • Preinscripcions i matrícula: fins al 22 de febrer del 2019
 • Lloc: formulari de preinscripció 
 • L’import de la matrícula és de 450,00 euros

Lloc de realització

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria