Curs d’actualització en Ètica en la recerca

Objectius

 • Conèixer els principis d’ètica en la recerca
 • Conèixer els codis internacionals d’investigació i experimentació amb éssers humans.
 • Tenir habilitats i coneixements per formar part de Comitès d’ètica d’investigació clínica (CEIC) i Comitès d’ètica assistencial (CEA)
 • Tenir elements per poder dissenyar els aspectes ètics de la pròpia recerca

Metodologia

El curs té una càrrega de 0,5 crèdits europeus i inclou 10 hores de sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:

 • 1a sessió: ds. 9 de maig de 09.00 a 14.00 h
 • 2a sessió: ds. 16 de maig de 09.00 a 14.00 h

Les sessions inclouen exposició magistral i exercici participatiu.
El curs s’iniciarà el dissabte 9 de maig i acabarà el 31 de maig del 2020.

Programa acadèmic

 1. L’ètica aplicada a la recerca. Raons i justificació
  2. Els principis de l’ètica aplicada. Tradició angloamericana i tradició europea
  3. Els codis europeus i internacionals d’investigació amb éssers humans i bones pràctiques en recerca
  4. Els Comitès d’ètica d’investigació (CEI) i Comitès d’ètica assistencial (CEA)
  5. Metodologia en la presa de decisions en equips interdisciplinaris
  6. Qüestions aplicades: anàlisi dels aspectes ètics vinculats amb el desenvolupament de la tesi doctoral i a tot projecte de recerca: consentiment informat i protecció de dades

Bibliografia

DOMINGO MORATALLA, Ética de la investigación. Barcelona: Herder, 2018.
E. J. EMANUEL, CH. GRADY, R. A. CROUCH, R. K. LIE, F. G. MILLER, D. WENDLER, The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. Nova York: Oxford University Press, 2011.
R. HERNÁNDEZ SAMPIERI, C. FERNÁNDEZ COLLADO, P. BAPTISTA LUCIO, Metodología de la investigación (6a ed.). Mèxic: McGraw Hill, 2014.
D. J. MAZUR, Evaluating the science and ethics of research on humans, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006.
J. E. TRIMBLE, C. B. FISHER (Eds.), The Handbook of Ethical Research with Ethnocultural Populations and Communities, Sage Publications, Newbury Park, 2005.
J. M. VERD i C. LOZARES, Introducción a la investigación cualitativa: Fases, métodos y técnicas (1a ed.). Madrid: Síntesis, 2016.

Responsables acadèmics

 • Dra. Ester Busquets
  Professora de la UVIC i coordinadora de la Càtedra de Bioètica de la UVIC-UCC
 • Sra. Núria Terribas
  Directora de la Càtedra de Bioètica de la UVIC-UCC Secretària del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat serà necessari assistir a un mínim del 75% de les sessions presencials.

Dues opcions:
1. Analitzar èticament una recerca i exposar la seva problemàtica interna
2. Analitzar èticament la pròpia recerca i exposar les directrius que es prendran perquè compleixi els paràmetres ètics vigents

Preinscripcions i matrícula

Fins al 3 de maig del 2020. Places limitades.
Formulari de preinscripció
Preu: 100,00 euros

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
Sant Julià de Lòria
Tel. (+376) 743 000
euniversitaria@uda.ad