Curs d’actualització en Família, cuidadors i xarxes socials

      

Curs semipresencial

Presentació

En el context social, econòmic i sanitari d’aquesta primera meitat de segle XXI el fenomen de la cura està sofrint importants canvis que fan que els professionals de la salut plantegin nous models de cures formals en salut. En l’entorn social espanyol, les cures a les persones dependents, provenen fonamentalment de la família, concretament, els cuidadors familiars. La primera xarxa social és la família que és la proveïdora de cures bàsiques en situacions de malaltia crònica, envelliment i la dependència. Les xarxes socials poden influir en la situació de salut de les persones proporcionant recursos com la informació necessària, incentius per desenvolupar conductes saludables i altres suports (emocional, sentit de pertinença, autoestima, ajuda material, etc.). La importància del recolzament que donen les xarxes socials a les persones amb dependència en totes les etapes de la vida repercuteix en el benestar i les expectatives de vida de la persona depenent, incidint directament el la qualitat de vida del seu cuidador.

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut que treballen en l’àmbit de la persona en situació de cronicitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit
Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials amb el seguiment tutoritzat a través del campus virtual de la Universitat d’Andorra i el treball individual de l’estudiant.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 3 crèdits europeus, que inclouen 12 hores de classes lectives presencials, 8 hores en línia. El treball individual tindrà un seguiment a través del campus virtual, i la preparació de l’avaluació del programa.

Les sessions presencials es faran a la Universitat d’Andorra el divendres 27 de novembre del 2020 (de les 10 a les 14h i de les 15 a les 19h) i el dissabte 28 de novembre del 2020 (de les 9 a les 13h).

El curs finalitza el dia 18 de desembre del 2020

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 25. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

– Dra. Esther Cabrera: Directora acadèmica del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut- Tecnocampus.

– Sra. Sara Esqué: Cap de l’Escola d’Infermeria del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

Contingut

Perfil del cuidador, xarxes socials. L’enfocament multidisciplinar de la cura informal. Escenaris de la cura. Conseqüències de la cura. La família i el cuidador. La claudicació de la cura, prevenció, factors de risc. Estratègies de la cura. La gestió de casos en patologia crònica i l’envelliment. Les xarxes socials. Implicació. Recursos. Plataformes digitals per a cuidadors. L’ e-cuidador.

Procés d’avaluació

El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació d’un 80% de l assistència a classe i un qüestionari en línia.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Família, cuidadors i xarxes emès conjuntament per la Universitat d’Andorra i l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus.

Aquest diploma podrà ser reconegut pel mateix nombre de crèdits als estudis de Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra) , a aquells estudiants que Compleixin els requisits d admissió establerts en la normativa del Màster Universitari en Atenció Integrada a la Cronicitat i l Envelliment.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: del 3 de juny al 17 de novembre del 2020
Preu de la matrícula: 545 €
Formulari de preinscripció

Per a més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad
www.uda.ad

Amb el suport de: