Curs d’actualització en la família i l’entorn significatiu de la persona

Image         ALZHEIMER logo curtb            

Amb la col·laboració de

                    

Presentació

Aquest curs es desenvolupa en el marc d’un programa de postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de trenta crèdits), del qual en constitueix el quart mòdul (de cinc crèdits). El conjunt del programa de postgrau inclou sis mòduls. En cas que hi hagi el nombre mínim d’estudiants necessaris per posar en marxa cada un dels mòduls, s’oferirà el postgrau complet. En aquesta situació, els estudiants que hagin superat aquest curs d’actualització tindran el quart mòdul del postgrau reconegut.

El postgrau complet té la planificació següent:

Curs en Bases neurològiques i clíniques Mòdul del postgrau 1 De setembre a desembre del 2017
Curs en l’Atenció Centrada a la persona Mòdul del postgrau 2 De febrer a maig del 2018
Curs en Relació interpersonal a través de la comunicació Mòdul del postgrau 3 De setembre a desembre del 2018
Curs en La família i l’entorn significatiu de la persona Mòdul del postgrau 4 De febrer a maig del 2019
Curs en La mirada organitzativa i l’acompanyament Mòdul del postgrau 5 2019
Curs en Aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra Mòdul del postgrau 6 2020
Treball final Mòdul del postgrau TFP 2020

En aquest curs es treballen els coneixements i repercussions de l’impacte que té el deteriorament cognitiu sobre la persona i la seva família, alhora que també es plantegen les possibilitats d’intervenció amb les famílies. Es dóna l’oportunitat d’adquirir coneixements aplicables a la pràctica professional habitual. Alhora, també dóna l’oportunitat de continuar treballant amb el tema seguint els mòduls següents.

Objectius

 • Desenvolupar actituds i habilitats relacionals especialitzades per a la comunicació i la interacció amb la persona i la seva família
 • Adquirir competències estratègiques i metodològiques per a proporcionar informació, orientar, donar suport i acompanyament a les persones cuidadores
 • Aprendre els fonaments de l’acompanyament dels processos per a la pressa de decisions, des la perspectiva ètica

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut i social, que treballen en l’àmbit de la persona amb diferents tipus de deteriorament cognitiu i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

Exposicions teòriques i resolució de casos pràctics.

Lectures i anàlisi de textos, documents i/o materials audiovisuals, presentacions orals, fòrums de debat, realització d’exercicis.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de cinc crèdits europeus (CE) i es desenvolupa de febrer a maig del 2019, distribuïda de la manera següent:

 • 36 hores de classe que es desenvoluparan els dies:
   • 1 de febrer (8 hores, de les 9.00 h a les 13.00 h i de les 15.00 h a les 19.00 h)
   • 15 de febrer (5 hores, de les 9.00 h a les 14.00 h)
   • 8 de març (8 hores, de les 9.00 h a  les 13.00 h i de les 15.00 h a les 19.00 h)
   • 29 de març (8 hores, de les 9.00 h a les 13.00 h i de les 15.00 h a les 19.00 h)
   • 3 de maig (7 hores, de les 10.00 h a les 13.00 h i de les 15.00 h a les 19.00 h)
 • 114 hores de treball personal

Les sessions es faran a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 25. Això permet que l’estudiant rebi una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions, seran valorades per un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

Míriam Molas miriam.molas@uvic.cat

Professorat

 • Bonafont, Anna
 • Busquets, Esther
 • Cucurella, Eulàlia
 • Mañós, Quico
 • Valls, Montse
 • Vila, Josep

Programa acadèmic

1 de febrer del 2019

 • Impacte personal, familiar i social. Anna Bonafont (horari: de les 9.00 h a les 13.00 h)
 • L’experiència comunicativa entre el cuidador principal i la persona afectada, des de la perspectiva de la subjectivitat. Anna Bonafont (horari: de les 15.00 h a les 19.00 h)

15 de febrer del 2019

 • El sistema familiar com a eix de treball dins les organitzacions: Contenció de les emocions. Josep Vila (horari: de les 9.00 h a les 12.00 h)
 • Mètodes, tècniques i programes d’intervenció amb les famílies: Teràpia familiar sistèmica. Josep Vila (horari: de les 12.00 h a les 14.00 h)

8 de març del 2019

 • Mètodes, tècniques i programes d’intervenció amb les famílies: La relació d’ajuda. Elena Fernández (horari: de les 9.00 h a  les 13.00 h i de les 15.00 h a les 19.00 h)

29 de març del 2019

 • Mètodes, tècniques i programes d’intervenció amb les famílies: Grups psicoeducatius i grups d’ajuda. Quico Mañós (horari: de les 9.00 h a  les 13.00 h i de les 15.00 h a les 19.00 h)

3 de maig del 2019

 • El paper de les associacions. Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (horari: de les 10.00 h a les 11.00 h).
 • El paper de les associacions. Fundació Alzheimer Catalunya (horari: de les 11.00 h a les 13.00 h)
 • Dilemes ètics i presa de decisions durant el procés de deteriorament. Esther Busquets (horari: de les 15.00 h a les 19.00 h)

Procés d’avaluació

L’avaluació consisteix a lliurar un treball. Només podran presentar el treball els estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives.

El termini de lliurament del treball serà el dia 17 de maig de 2019.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en La família i l’entorn significatiu de la persona expedit conjuntament per la Universitat d’Andorrà i la Universitat de Vic, universitat Central de Catalunya.

En cas que es pugui dur a terme el Postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de trenta crèdits), aquest diploma serà reconegut pel mòdul 4 del postgrau (de cinc crèdits).

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: fins al 21 de gener del 2019
L’import de la matrícula és de 740,00 euros. La Fundació Crèdit andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada estudiant ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 370,00 euros.
Lloc: formulari de preinscripció 

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

logo AAMA NOU