Curs d’actualització en Mobilitat i interconnexió

Presentació

En la societat actual és necessari formar professionals que des d’una concepció globalitzadora puguin analitzar, planificar i gestionar la mobilitat i el transport atenent les diverses interrelacions que hi incideixen.

Aquest és l’objectiu bàsic del curs d’actualització en Mobilitat i Interconnexió, que s’organitza en col·laboració amb la Universitat d’Andorra.

Objectius

Oferir als professionals la capacitat per:

 • Analitzar des d’una visió globalitzadora i pluridisciplinària els aspectes sectorials de la mobilitat.
 • Planificar el territori i la infraestructura atenent criteris d’eficiència en la mobilitat de les persones i de les mercaderies.
 • Planificar, dissenyar i gestionar la mobilitat des de la perspectiva de causa i efecte, aplicant criteris de sostenibilitat.
 • Adaptar i implantar les noves tecnologies per optimitzar els recursos i les infraestructures.
 • Analitzar la influència dels comportaments i dels hàbits socials en la mobilitat.

A qui va dirigit

Personal de les organitzacions públiques, Govern i comuns, relacionat amb la planificació i la gestió del trànsit de vehicles, la seva regulació i ordenació.

Personal d’empreses privades, associacions civils o professionals, empreses de transport.., amb responsabilitats en matèria de circulació, transport o seguretat viària.

Titulats que desitgin especialitzar-se en la direcció, la planificació i la gestió de la mobilitat.

Professors i educadors interessats a especialitzar-se en educació viària.

Requisits per inscriure’s al programa: disposar d’una titulació universitària o d’un mínim de tres anys d’experiència en temes de circulació, transport o planificació urbanística.

Metodologia

El programa s’organitza en set seminaris que inclouran conceptes teòrics i desenvolupament de casos pràctics. Es proposaran casos reals que es resoldran conjuntament entre alumnes i professors.

Els materials utilitzats a les classes presencials estaran disponibles a l’aula del campus virtual de la Universitat d’Andorra, on també s’hi trobarà el punt de lliurament del treball final.

Programa

El programa s’estructura en els mòduls següents:

Mòdul 1 “LA MOBILITAT DEL DEMÀ”

 • 1.1.- “PLA DE MOBILITAT DE LA VALL CENTRAL D’ANDORRA”. Juan Manuel PÉREZ RODRÍGUEZ (especialista de Trànsit)
 • 1.2.- “LA MOBILITAT I ELS SISTEMES DE TRANSPORT PÚBLIC”. Ferran MOLI GARCIA (Tècnic del Departament de Transports)

Mòdul 2.- “REPTES DE LA MOBILITAT EN UN ENTORN SOSTENIBLE”

 • 2.1.- “LA MOBILITAT I EL MEDI AMBIENT”. Marc ROSSEL SOLER (Direcció general de Medi Ambient i Sostenibilitat)
 • 2.2.- “LA MOBILITAT ELÈCTRICA”. Xavier FORNÉ OBIOLS (director diversificació FEDA)

Mòdul 3.- “LA MOBILITAT INTERACTIVA”

 • 3.1.-“REPTES DE PRESENT I FUTUR DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE”. Marc PONS PONS (director ACTUA TECH)
 • 3.2.- “LA MOBILITAT DIÀRIA A ANDORRA, UN REPTE DE FUTUR”. Jaume BONELL ARGELICH, (Cap d’àrea Mobilitat, MOT)

Mòdul 4.- “EL CONDUCTOR, EL VEHICLE I LA MOBILITAT”

 • 4.1.- “LA MOBILITAT I LA GLOBALITZACIÓ”. David PALMITJAVILA DUEDRA (coordinador AIPCR Andorra)
 • 4.2.- “LES PLATAFORMES DIGITALS I LA MOBILITAT”. Antonio LOPEZ ALONSO (enginyer)

Mòdul 5.- “LA CARRETERA, EIX UNIVERSAL DE COMUNICACIÓ”

 • 5.1 – “LES CARRETERES DEL FUTUR, I LA SEVA GESTIÓ PROGRAMADA”. Joan ALTIMIR PLANES (enginyer)
 • 5.2 “LA INTERCONNEXIÓ INFORMATIVA DE LA CARRETERA”. Octavi ALFONSO ESCOBAR (enginyer especialista en ITS)

Mòdul 6.- “TERRITORI I MOBILITAT”

 • 6.1.- “LA MOBILITAT I L’URBANISME”. Salvador BRILLAS ESTEVE (cap d’àrea d’Urbanisme, MOT)
 • 6.2.- “PLA SECTORIAL NOVES INFRAESTRUCTURES”. Ramon SERRA VIVES (cap d’àrea d’Obra Pública MOT)

Mòdul 7.-  “LES CIUTATS DEL FUTUR”

 • 7.1 “EL VIANANT A LA CIUTAT, EL PROTAGONISTA DEL SEGLE XXI”. Jordi SINGLA (enginyer)
 • 7.2 “LA BICICLETA, UNA OPCIÓ EN LA MOBILITAT QUOTIDIANA”. David SOLER GRIMÀ (enginyer)

Coordinació acadèmica

 • Manel Riera Martínez, director del ministeri d’Ordenament Territorial
 • Jaume Bonell Argelich, cap de l’àrea de Mobilitat i Pavimentació

Durada i calendari

El curs representa una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen una dedicació 28 hores de sessions presencials, així com la preparació d’aquestes sessions amb les lectures i treballs corresponents, i la preparació del treball d’avaluació final.

Les sessions presencials es faran a la Universitat d’Andorra, els dimecres de les 16.00 hores a les 20.30 hores (amb una pausa de mitja hora entre cadascuna de les ponències).

El calendari de les sessions presencials serà:

Data Mòdul
10-oct-18 Mòdul 1 La mobilitat del demà
17-oct-18 Mòdul 2 Reptes de la mobilitat en un entorn sostenible
24-oct-18 Mòdul 3 La mobilitat interactiva
07-nov-18 Mòdul 4 El conductor, el vehicle i la mobilitat
14-nov-18 Mòdul 5 La carretera, eix universal de comunicació
21-nov-18 Mòdul 6 Territori i mobilitat
28-nov-18 Mòdul 7 Les ciutats del futur
15-gen-19 Termini de lliurament del treball final a l’aula virtual

L’ordre dels mòduls podrà ser variat en funció de la disponibilitat dels ponents.

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, almenys, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera si s’aprova un treball final individual.

L’objectiu d’aquest treball serà aplicar les tècniques i coneixements adquirits en el decurs de tot el procés formatiu.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 persones matriculades.

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació previst al programa del Curs, obtindran un diploma d’aprofitament en mobilitat i interconnexió, expedit per la Universitat d’Andorra

Inscripció i matrícula

Termini de preinscripció: 1 d’octubre del 2018

Preu: 525 euros

Lloc: Formulari de preinscripció
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç, pot copiar directament l’adreça al seu navegador: https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=FH72AI60RNYEE2788UXNGF4OCC7FPTE9

A/e: uda@uda.ad

Organització

Àrea de Mobilitat i Pavimentació
Edifici Prat del Rull
Camí de la Grau
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel.: 376 87 57 00
A/e: imma_toha@govern.ad

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
Tel.: 376 74 30 00
A/e: euniversitaria@uda.ad