Curs d’actualització en Relació interpersonal a través de la comunicació

Image         ALZHEIMER logo curtb            

Amb la col·laboració de

                    

Presentació

Aquest curs es desenvolupa en el marc d’un programa de postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), del qual en constitueix el tercer mòdul (de 5 crèdits). El conjunt del programa de postgrau inclou 6 mòduls. En cas que hi hagi el nombre mínim d’estudiants necessaris per posar en marxa cadascun dels mòduls, s’oferirà el postgrau complet. En aquesta situació els estudiants que hagin superat aquest curs d’actualització tindran el segon mòdul del postgrau reconegut.

El postgrau complet té la planificació següent:

Curs en Bases neurològiques i clíniques Mòdul del postgrau 1 De setembre a desembre del 2017
Curs en l’Atenció Centrada a la persona Mòdul del postgrau 2 De febrer a maig del 2018
Curs en Relació interpersonal a través de la comunicació Mòdul del postgrau 3 De setembre a desembre de 2018
Curs en La família i l’entorn significatiu de la persona Mòdul del postgrau 4 2019
Curs en La mirada organitzativa i l’acompanyament Mòdul del postgrau 5 2019
Curs en Aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra Mòdul del postgrau 6 2020
Treball final Mòdul del postgrau TFP 2020

En aquest curs es treballaran els aspectes relacionals i les habilitats comunicatives que permeten afrontar les situacions quotidianes durant l’acompanyament de les persones que pateixen deteriorament cognitiu i les seves famílies. Es dóna l’oportunitat d’adquirir coneixements aplicables a la pràctica professional habitual. Alhora, també dóna l’oportunitat de continuar treballant amb el tema seguint els mòduls següents.

Objectius

 • Desenvolupar actituds i habilitats relacionals especialitzades per a la comunicació i la interacció amb la persona i la seva família
 • Adquirir competències estratègiques i metodològiques per a proporcionar informació, orientar, donar suport i acompanyament a les persones cuidadores

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut i social, que treballen en l’àmbit de la persona amb diferents tipus de deteriorament cognitiu i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

Exposicions teòriques i resolució de casos pràctics.

Lectures i anàlisi de textos, documents i/o materials audiovisuals, presentacions orals, fòrums de debat, realització d’exercicis.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 5 crèdits europeus (CE) i es desenvolupa de setembre a desembre del 2018, distribuïdes de la manera següent:

 • 32 hores de classe que es desenvoluparan els dies:
   • 21 de setembre (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 19 d’octubre (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 16 de novembre (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
   • 14 de desembre (8h, de 9h a 13h i de 15h a 19h)
 • 118 hores de treball personal

Les sessions es faran a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és 25. Això permet que l’alumne rebi una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions, seran valorades per un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

Míriam Molas miriam.molas@uvic.cat

Professorat

José Cid. Llicenciada en Psicologia (UB), Doctora en Psicologia, Postgrau en Mediació Comunitària, Postgrau en Terapia Familiar, Assessorament i Orientació Psicopedagògica, i Postgrau en Psicologia Clínica Cognitivo – conductual. Formadora a diferents centres per a persones grans amb demències i discapacitat intel·lectual, Màsters i Postgraus en intervenció multisensorial i Snoezelen.

Elena Férnandez. Llicenciada en Psicologia, Universitat Barcelona i Màster en gerontologia clínica, Universitat del Sud de Califòrnia.  Postgrau en Direcció d’empreses, EADA, Barcelona. Cursant certificat en Psicologia Coaching pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Responsable de l’àrea de formació i consultoria de la Fundació Alzheimer Catalunya. Participació en projectes de formació i desenvolupament d’equips principalment en el tercer sector.

Jean Luc Herbert. Diplomat en Educació especialitzada, Treball Social. Dissenyador gràfic i fotògraf. Ha treballat en diversos àmbits: educació infantil especialitzada, penitenciari, i persones grans en pèrdua d’autonomia i en procés de fi de vida. Ha desenvolupat eines educatives i pedagògiques, socials i terapèutiques. Des de fa uns anys, desenvolupa al Centre Sociosanitari El Cedre la fotografia terapèutica, un concepte novedós amb l’objectiu d’acceptació d’un mateix, el treball de l’autoestima, l’acompanyament a les famílies en procés de dol i valorar el treball intern a aquest medi en el qual té relació amb els actes quotidians realitzats pel conjunt dels professionals del centre.

Marco Antonio Raya. Diplomat en Teràpia Ocupacional (UVIC), Llicenciat en Psicologia (UOC), Màster universitari en Artteràpia (UVIC-AEC) i, Màster Universitari en Humanitats: Art, literatura i cultura contemporànies (UOC).

Duna Ulsamer. Diplomada en Treball Social (UB), Tècnic Superior en Integració Social, postgraduada en conflicte en violència social (St.Joan de Déu, adscrita a la UB), postgraduada en teatreteràpia (UDG), professora associada a la Facultat de Treball Social (UB), Treballadora Social a Alzheimer Catalunya Fundació.

Raül Vilar. Diplomat en Educació Social, postgraduat en Promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència en l’àmbit de la gent gran, discapacitat i salut mental. Professor certificat europeu en Validació, professor certificat Europeu en Reminiscència, mapador Dementia Care Mapping, formador en Atenció Centrada en la Persona i formador de Tècnics d’Atenció Sociosanitària (TASS).

Programa acadèmic

21 de setembre del 2018

 • La comunicació en el context del deteriorament. Elena Fernández (horari: 9 a 11)
 • Introducció a tècniques de relació: La reminiscència. Raül Vilar (horari: 11 a 13 i de 15 a 19)

 19 d’octubre del 2018

 • Introducció a tècniques de relació: La validació. Duna Ulsamer (horari: 9 a 13 i de 15 a 19)

 16 de novembre del 2018

 • Introducció a tècniques de relació: El treball dels sentits. M. José Cid (horari: 9 a 13 i 15 a 19)

14 de desembre del 2018

 • Introducció a tècniques de relació: L’art i la creativitat. Marco Antonio Raya (horari: 9 a 13) i Jean-Luc Herbert (horari: 15 a 19)

Procés d’avaluació

L’avaluació consisteix en un treball. Només podran presentar el treball els estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives.

El termini de lliurament del treball serà el dia 21 de desembre de 2018.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Relació interpersonal a través de la comunicació expedit conjuntament per la Universitat d’Andorrà i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.

En cas que es pugui dur a terme el Postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), aquest diploma serà reconegut pel mòdul 3 del postgrau (de 5 crèdits).

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: fins al 14 de setembre del 2018.
L’import de la matrícula és de 740€. La Fundació Crèdit andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 370€.
Lloc: formulari de preinscripció 
En cas que no accedeixi a la preinscripció amb l’enllaç pot copiar directament l’adreça al seu navegador

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

logo AAMA NOU