Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (2a edició)

                     

Introducció

En els darrers anys la lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme ha esdevingut una prioritat per la comunitat internacional. Conseqüentment, la implementació nacional dels estàndards internacionals en aquesta matèria ha comportat que les obligacions derivades del compliment de la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals hagin experimentat un desenvolupament important. Aquestes obligacions afecten a un nombre cada cop major de subjectes obligats, principalment, als professionals del sector bancari, financer, immobiliari, comercial, de l’assessorament fiscal i comptable, advocats i notaris i membres d’altres professions jurídiques independents, economistes i gestors així com associacions i altres entitats sense ànim de lucre.

La nova normativa té com a objectiu evitar que el sistema financer i els altres professionals subjectes obligats puguin ser utilitzats en actes de blanqueig de capitals, vulnerables o còmplices d’una activitat delictiva com el blanqueig de capitals.

Per tant, és de gran interès comprendre la normativa vigent en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i aquest és l’objectiu d’aquest programa de formació.

A qui va adreçat?

A tots aquells subjectes obligats que vulguin aprofundir en la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.

Metodologia

Sessions presencials que combinaran l’exposició teòrica de la normativa amb l’aplicació en casos reals.

Els materials utilitzats a les classes presencials estaran disponibles a l’aula del campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen 28 hores de classes lectives presencials, que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 15 a les 19 h) de setembre a novembre del 2018.

El calendari de les sessions presencials és el següent:

Sessió Data Professor i temari
1 21 setembre 2018 Bloc I – Luis Viñuales, Borja Aguado
2 28 setembre 2018 Luis Viñuales – Bloc I
3 5 octubre 2018 Enric Olcina – Bloc II
4 19 octubre 2018 Enric Olcina – Bloc II
5 26 octubre 2018 Bloc III – CCO- Ivan López, David Minguillón, Amparo Nieto, Jordi París, Christophe Canler
6 9 novembre 2018
7 16 novembre 2018 UIFAND – Bloc IV – Membre UIFAND
8 23 novembre 2018 UIFAND – Bloc IV – Cloenda Sr. Carles Fiñana, cap de la UIFAND
9 30 novembre 2018 PROVA

Programa

Els continguts del programa són els següents:

BLOC I

1.- Introducció al blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
1.1.- Concepte i característiques
1.2.- Tipologies
1.3.- Riscs pel sistema financer i conseqüències econòmiques
1.4.- Estudi nacional de riscos (NRA)
2.- Estàndards internacionals
2.1.- Organitzacions i estàndards internacionals
2.2.- Grup d’acció financera: 40 recomanacions GAFI i avaluacions
3.- Sistema preventiu andorrà
3.1.- Normativa i jurisprudència
3.2.- Autoritat competent i rol del regulador
3.3.- El delicte fiscal com antecedent del delicte de blanqueig de capitals
3.4.- Moviment d’efectiu transfronterer

BLOC II

4.- Tipologia de Subjectes Obligats (Financers i no Financers) / Negocis susceptibles de ser utilitzats pel BC/FT
5.- Pilars d’un Model de PBC/FT
6.- Tècniques de detecció del blanqueig i catàleg d’operacions de risc
6.1.- Tècniques de blanqueig a través d’activitats i professionals no financeres
6.2.- Tècniques de blanqueig a través d’institucions financeres
6.3.- Catàleg de riscs
6.4. Aspectes comuns als entramats de BC/FT
7.- Valoració del risc de PBC/FT
7.1.- Domini de la gestió del risc del blanqueig en les entitats financeres (clients i operacions)
7.2.- Valoració del risc en transaccions internacionals
7.3.- Aplicació a les declaracions d’operacions de sospita i a les tipologies de blanqueig
Casos pràctics

BLOC III

8.- Obligacions dels professionals
8.1.- KYC
8.2.- Obligacions de comunicació i col·laboració
8.3.- Mesures de control intern
8.4.- Estudi de risc individual (ERI)
Casos pràctics

BLOC IV

9.- UIFAND
9.1.- Organització i funcions de la UIFAND
9.2.- Rol supervisor de la UIFAND
9.3.- Presentació de declaracions d’operacions sospitoses
9.4. Procediment sancionador
Casos pràctics

Responsable acadèmic

Esther Puigcercós Font. Llicenciada en Administració i direcció d’empreses; directora general de l’Associació de Bancs Andorrans; experta en auditoria i direcció financera.

Professorat

 • Carles Fiñana Pifarré. Fiscal del Principat d’Andorra 1994-2010. Cap de la UIFAND.
 • Maria Fadeeva. Llicenciada en Dret. Llicenciada en Traducció i interpretació. Postgrau en FIBA i ACAMS. Àrea de supervisió de la UIFAND.
 • Ricardo Marcelo Cornejo. Llicenciat en Economia. Certificacions en CEFA i CIIA. Àrea de supervisió de la UIFAND.
 • Gerard Prast Clavero. Llicenciat en Administració d’empreses i Economia. Especialista en mercats financers. Expert MONEYVAL. Àrea de supervisió de la UIFAND.
 • Alba Pérez González. Llicenciada en Dret. Màster en Dret i Ciències penals. Postgrau en Compliment normatiu. Àrea Jurídica de la UIFAND
 • Alfons Alberca Sanvicens. Fiscal general del Principat d’Andorra
 • Borja Aguado Delgado. Expert MONEYVAL. Fiscal adjunt del Principat d’Andorra
 • Luis Viñuales Sebastián. Llicenciat en Dret. Advocat i soci coordinador de l’àrea de Dret Fiscal d’Uría Menéndez a Barcelona. Assessor jurídic membre de la delegació d’Andorra a les avaluacions MONEYVAL relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 • Enric Olcina Sargatal. Llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials. Soci de Forensic i responsable de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de KPMG a Espanya.
 • Ivan López Llauradó. Llicenciat en Administració i direcció d’empreses. Director de Compliment normatiu d’Andbank.
 • Amparo Nieto. Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials. Subdirectora general de Morabanc. Directora de Compliment normatiu de Morabanc.
 • Christophe Canler. Llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials. Executive MBA i PADE. Membre del Comitè executiu i director de Riscos, compliment normatiu i prevenció del blanqueig del Grup Crèdit Andorrà.
 • Jordi París Aguiló. Llicenciat en Dret. Director de Compliment normatiu i assessoria jurídica de BancSabadell d’Andorra.
 • David Minguillón. Llicenciat en Economia i màster en Direcció financera. Director de Compliment normatiu de Vall Banc.

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, almenys, al 80% de les sessions presencials.
El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació d’un examen tipus test i la resolució de dos casos pràctics.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme expedit per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripcions i matrícula: