8 de març, Dia Internacional de les Dones

En línia amb els valors que es desprenen del seu model institucional, la Universitat d’Andorra (UdA) s’ha adherit als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb l’objectiu de contribuir al seu assoliment, i celebra aquest any el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es posa de relleu el compromís de la comunitat universitària per avançar cap a la igualtat de gènere:

Des de la comunitat universitària de la Universitat d’Andorra ens sumem a la Declaració Universal dels Drets Humans, i en especial avui, Dia Internacional de les Dones, a l’article primer: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”. També volem contribuir a l’assoliment del cinquè dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: “Igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves”.

Data de publicació: 8 de març de 2018