Dissabtes de ciència

Presentació

Dissabtes de ciència és un cicle de sis seminaris que representen diferents píndoles formatives d’alfabetització científica basades en la indagació. L’aprenentatge per indagació és una metodologia d’ensenyament-aprenentatge a través de la qual els estudiants han de trobar solucions a una situació-problema a partir d’un procés de recerca. Se centra en el treball cooperatiu i fomenta les habilitats requerides per a un treballador del segle XXI: una persona resolutiva, que sàpiga treballar en equip i tingui un pensament crític; a la vegada que aporta major habilitat en processos científics, matemàtics i tecnològics (habilitats STEAM).

L’aprenentatge per indagació contraresta el fracàs de la classe magistral en la societat del coneixement amb un nou perfil d’aprenent. Anem d’un paradigma on el coneixement s’imposa a un paradigma on el coneixement es construeix.

Tot i que aquesta metodologia requereix més esforç del professor que les classes tradicionals, sovint es veu compensat pels resultats obtinguts:

 • Canvis profunds en els estudiants (estimula la curiositat intel·lectual)
 • Aprenentatge més profund i significatiu (desenvolupa el pensament crític)
 • Gran satisfacció dels estudiants (facilita un aprenentatge de forma significativa i entusiasta)
 • Pel professor és molt més agradable impartir la classe (compensa el sobreesforç)

Objectius

 • Actualitzar el coneixements científics bàsics dels docents per comprendre els experiments.
 • Fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’ensenyança de les ciències als mestres de maternal i primera ensenyança.
 • Proporcionar als mestres un seguit d’experiments (low cost) i orientacions didàctiques per tal que puguin desenvolupar la pràctica experimental a l’aula.
 • Aflorar i potenciar la competència científica del docent d’infantil (maternal) i primera ensenyança.

Programa

Semestre tardor

 1. Aprendre a investigar i investigar per comprendre
  • El mètode científic
  • Aprendre a partir de preguntes investigables com a estratègia didàctica motivadora
  • Activitats d’impacte
 2. Per terra, mar i aire
  • Disseny de projectes amb aigua i aire
  • Experiments
 3. Pensament computacional
  • Robòtica educativa. D’usuari a creador TIC
  • Experiments

Semestre primavera

 1. Per què a l’estiu fa calor?
  • Estudi de les diferents hipòtesis de treball
  • La terra paral·lela
  • Experiments
 2. Il·lumina’m, que no et veig
  • Què és la llum? Composició, raigs UV, IR
  • Experiments
 1. Ens pesem o ens massem?
  • Massa, pes, volum i densitat
  • Experiments

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a mestres de maternal i primera ensenyança i a persones interessades en la didàctica de les ciències.

Professorat

 • Esther Marquez, llicenciada en Farmàcia
 • Carlos Moreno, professor de l’Agora Internacional School i professor col·laborador del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra
 • Florenci Pla, professor de Didàctica de la ciència i la tecnologia al bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra

Calendari

 1. Aprendre a investigar i investigar per comprendre
  • Dissabte 20 d’octubre, de les 9.00 a les 13.00 hores
  • Professor: Florenci Pla
 2. Per terra, mar i aire
  • Dissabte 10 de novembre, de les 9.00 a les 13.00 hores
  • Professors: Carlos Moreno / Esther Marquez
 3. Pensament computacional
  • Dissabte 1 de desembre, de les 9.00 a les 13.00 hores
  • Professor: Florenci Pla
 4. Per què a l’estiu fa calor?
  • Dissabte 23 de març, de les 9.00 a les 13.00 hores
  • Professor: Florenci Pla
 5. Il·lumina’m, que no et veig
  • Dissabte 6 d’abril, de les 9.00 a les 13.00 hores
  • Professors: Carlos Moreno / Esther Marquez
 6. Ens pesem o ens massem?
  • Dissabte 18 de maig, de les 9.00 a les 13.00 hores
  • Professor: Florenci Pla

Grups reduïts

 • El nombre màxim de participants és de 15, ja que això permet que cada estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En el cas que hi hagi més de 15 preinscripcions, seran admeses per ordre d’inscripció.
 • Cadascun dels seminaris s’anul·larà si no hi ha un mínim de 10 inscripcions.

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% de cada seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Preinscripció i matrícula

Termini: fins a sis dies laborables abans de l’inici de cada seminari
Preu: L’import de la matrícula és de 40,00 euros per cada seminari.
Lloc: Formulari de preinscripció

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000

Amb el patrocini de:


Oficina de Sant Julià de Lòria