Equip d’Innovació en tecnologia educativa aplicada a la docència

L’Equip d’Innovació en Tecnologia Aplicada a la docència (EdITAD) es va crear al maig de 2016 amb l’objectiu d’integrar la tecnologia activa com a eina metodològica per a la docència a tots els nivells.

Els objectius de l’EdITAD són

 • Universitat
  • Incentivar projectes transversals dins del bàtxelor en informàtica (drons, robòtica, …)
  • Introduir el Pensament computacional a la formació bàsica de mestres (bàtxelor en ciències de l’educació)
 • Escoles
  • Introduir el Pensament computacional a l’escola des de les primeres etapes educatives mitjançant robots educatius.
  • Oferir cursos de formació continuada sobre Pensament computacional, Robòtica i Drons als docents dels tres sistemes educatius d’Andorra.

Projectes

PROJECTE 1. Drons

Objectiu:

 1. Estudiar les diferents opcions que permet la tecnologia
 2. Aprendre a construir i pilotar un dron
 3. Entendre el codi bàsic que funciona en els diferents tipus de firmware disponibles
 4. Aprendre a combinar diferents equips per programar els drons i fer-los fer quelcom pel que, inicialment, no havien estat dissenyats
 5. Finalment, i potser l’objectiu més important, portar aquesta tecnologia i la seva programació a les aules, perquè l’estudiant vegi una aplicació directa de tot allò que ha aprés a les assignatures de sistemes i programació

Accions:

 • Estudi inicial i primeres proves de vol i reparacions
 • Primers intents de codificació i proves sobre el terreny
 • Verificació de la programació i avaluació dels objectius aconseguits
 • Presentació del projecte Autonomous Indoor Flight Project-I (AIFP-I) (novembre 2016)
 • Cursos de formació continuada sobre Pensament computacional (CPP 2017)
 • Participació a les Jornades CTM (abril 2017)

PROJECTE 2. Pensament computacional

Objectiu:

 1. Apropar el concepte de Pensament computacional als alumnes des de les primeres etapes educatives.
 2. Anàlisi de recursos didàctics per ensenyar a aprendre a programar a qualsevol edat.

Accions:

 • Participació a la Jornada d’innovació i tecnologia ACTINN (setembre 2016)
 • Presentació en societat i implementació del projecte Pitavola (novembre 2016)
 • Ponència sobre Pensament computacional a la XIII Trobada de divulgadors de la ciència a Còrdova (novembre 2016)
 • Disseny i implantació d’una assignatura optativa de Pensament computacional orientada als estudiants del bàtxelor en ciències de l’educació i oberta a altres bàtxelors (febrer 2017)
 • Cursos de formació continuada sobre Pensament computacional (CPP 2017)
 • Participació a les Jornades CTM (abril 2017)
 • Promoció del Dia de Codi a les escoles dels tres sistemes educatius d’Andorra (a determinar)

PROJECTE 3. Robòtica

Objectiu:

 1. Investigar les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia en la millora, interès i motivació en algunes assignatures del bàtxelor en Informàtica (Ordinadors, Estructura d’ordinadors, Física)
 2. Crear models/demostracions per poder mostrar en jornades de promoció de la universitat.

Accions:

 • Formació i avaluació dels diferents materials (2016)
 • Participació a la Jornada d’innovació i tecnologia ACTINN (setembre 2016)
 • Disseny de projectes transversals per incorporar-los al pla d’estudis del bàtxelor en informàtica
 • Proba pilot de la nova metodologia en les assignatures d’Ordinador i Fonaments de programació (setembre 2016)

Projectes desenvolupats en l’àmbit de la robòtica:

 • Zeppeland ProjectZeppeland was the original name of a zeppelin project for UdA but finally it became a RC car project. There is also a simple LED project, which one uses 12 pins to work (model is LTC4620HG), and we made it work as a clock with alarm setup. So there are two different projects: a remote Wi-Fi controlled car and an Arduino clock. Aquest projecte ha estat desenvolupat durant el primer semestre del curs 2016-17 per l’estudiant del bàtxelor en Informàtica Frederic Farfart Kacprzyk amb la col·laboració de l’estudiant David Antonin Jésus de Ramel. S’ha dut a terme en el marc de l’assignatura d’Ordinadors impartida pel professor José Manuel Martin Pardo.

Entitats col·laboradores

PCE-Instruments: https://www.pce-instruments.com/