L’entorn empresarial d’Andorra

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Entorn empresarial d’Andorra inclou una assignatura de 6 crèdits europeus amb els següents continguts.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest programa s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent virtual permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.
El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. És també el lloc on es troben els materials didàctics del curs d’actualització.
L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària…

Professorat

Pilar Escaler
Jordina Tico

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Entorn empresarial d’Andorra, expedit per la Universitat d’Andorra.

Preu 

El preu de matrícula d’aquests cursos és de 44,76 € per crèdit.

Per als estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya s’aplica un descompte de 21,60 €.

Període de preinscripció

Aquesta assignatura s’ofereix el primer semestre de cada any acadèmic.

Preinscripció de l’1 d’abril al 18 de setembre.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.

Formulari de preinscripció