Extensió Universitària

La formació continuada oferta per la Universitat d’Andorra permet l’accés a formació universitària de qualitat als professionals del país, amb l’objectiu de renovar els seus coneixements i, en definitiva, de permetre el reciclatge i perfeccionament professional.

La formació continuada permet als professionals adaptar-se amb rapidesa a les noves tendències intel·lectuals, científiques, tecnològiques i professionals, i respondre adequadament als reptes de la societat actual.

Els programes oferts s’estructuren, en funció de la seva durada, en postgraus i cursos d’actualització.

Hi ha dues metodologies d’aprenentatge en funció del programa: la presencial, en horaris adaptats al món laboral, i la virtual, a través d’Internet.

L’oferta de formacions és molt dinàmica i s’adequa a les necessitats de formació dels diferents rams professionals.

S’ofereixen programes de postgrau i d’actualització presencials en els àmbits més diversos, així com un ampli ventall de cursos virtuals oferts en col·laboració amb altres centres d’ensenyament superior.