Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement (2a edició)

El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de

Descripció

Les nostres organitzacions han de plantejar, dissenyar i desenvolupar esquemes retributius que facilitin l’assoliment dels objectius estratègics, optimitzant la despesa de personal, alhora que s’ha de considerar la creixent diversitat de les expectatives dels empleats en matèria de compensació.

Lògicament, l’aspecte quantitatiu, salarial, continua essent fonamental en aquesta matèria però la perspectiva qualitativa progressivament també esdevé un factor competitiu, la qual cosa ofereix possibilitats per a la flexibilització i l’adaptació de les estructures salarials a la realitat empresarial.

Objectius

 1. Comprendre les interrelacions de la gestió de la compensació: amb el negoci i amb les altres polítiques de gestió dels recursos humans.
 2. Conèixer els elements bàsics que conformen la gestió de la compensació.
 3. Analitzar els condicionants principals en la gestió de la compensació.
 4. Presentar sistemes, tècniques i instruments específics en la gestió de la compensació i aplicar-los en casos pràctics.

A qui va dirigit

Directius, comandaments intermedis i tècnics de recursos humans (generalistes o especialistes en compensació i beneficis).

Ponent

Sergi Ríos Ballano. Professor d’Organització i direcció de recursos humans de la Universitat d’Andorra

Programa

 • Fonaments de la gestió de la compensació
 • Administració de salaris vs. Gestió de la compensació.
 • Alineament vertical i horitzontal.
 • Retribució i Reconeixement
 • Conceptes bàsics
 • Estratègia – Estructura – Cultura
 • Anàlisi i Descripció de Llocs de Treball. Anàlisi i Valoració de Llocs de Treball. Classificació professional.
 • Determinació de salaris: mercat extern i mecanismes interns (diferenciació vertical i horitzontal)
 • Condicionants: equitat interna; competitivitat externa; relació retribució/acompliment; relació cost/benefici; marc legal i disponibilitats de l’empresa.
 • Estructures salarials
 • Conceptes: propòsits, definició i tipologia d’estructures salarials
 • Aplicacions: disseny d’estructures salarials
 • Sistemes d’incentius
 • Relació entre incentius i sistema de gestió de l’acompliment
 • Disseny dels sistemes d’incentius
 • El mix de la compensació
 • Retribució Bàsica
 • Retribució Total = Ret. Bàsica i Ret. Variable
 • Retribució Global = Ret. Total + Beneficis

Durada i calendari

El curs té una durada total de 9 hores, que es duran a terme els dies 6, 12 i 13 de maig del 2020.

Les classes es faran a la Universitat d’Andorra els dies:

 • Dimecres 6 de maig del 2019, de les 17.00 a les 20.00 h
 • Dimarts 12 de maig del 2019, de les 17.00 a les 20.00 h
 • Dimecres 13 de maig del 2019, de les 17.00 a les 20.00 h

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 20, perquè això permet que cada assistent gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 16 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 inscripcions.

Certificació

Els participants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un certificat d’assistència.

Preinscripció i matrícula

Termini: 30 d’abril del 2020

Preu: L’import de la matrícula és de 112,5 €. La Fundació Crèdit Andorrà finança el 20% d’aquesta quantitat de manera que cada alumne ha de pagar el 80% restant del cost de la matrícula, és a dir 90 €

Els estudiants de formació reglada, el personal de la Universitat d’Andorra i els alumni tenen un descompte en la matrícula del 92,5%.

Lloc: formulari de preinscripció 

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
euniversitaria@uda.ad