Indicadors acadèmics

Resum històric 1988-2017:

 • 1988: Creació de les escoles d’infermeria i informàtica
 • 1989: Curs d’accés a l’ensenyament professional superior
 • 1993: Diplomatura en informàtica de gestió
 • 1997: Creació de la Universitat d’Andorra i del Centre d’estudis virtuals
 • 1998: Inici Administració i finances i Accés al curs per a més grans de 25 anys
 • 2002: Diplomatura en administració d’empreses
 • 2003: Nou campus a Sant Julià de Lòria
 • 2006: Creació de la càtedra UNESCO i dels primers Grups de recerca
 • 2007: Bàtxelor en ciències de l’educació i Infermeria llevadora.
 • 2007: Creació del Consell de la qualitat
 • 2009: Creació del programa de Doctorat
 • 2009: Bàtxelor en dret i en humanitats
 • 2010: Fi de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
 • 2011: Bàtxelor en infermeria, administració d’empreses i informàtica (presencials i virtuals)
 • 2011: Bàtxelor en comunicació i en llengua catalana (virtuals)
 • 2014: Màster MBA i enginyeria informàtica (virtuals)
 • 2017: Inici dels dobles bàtxelors

Dades d’activitat acadèmica 1988-2017:

 • 13.468 matrícules a l’ensenyament superior públic
 • Més de 500 formacions
 • 4.426 diplomes entregats
 • 1.043 títols d’estat:
  • 189 diplomes professionals avançats
  • 482 diplomatures
  • 135 llicenciatures
  • 228 bàtxelors
  • 9 doctorats
 • 9.140 expedients de postgrau, cursos d’actualització i seminaris de formació continuada:
  • 1.465 postgraus
  • 3.292 cursos d’actualització
  • 4.383 seminaris
 • 3.383 títols propis:
  • 1.290 postgraus
  • 2.093 cursos d’actualització

Nombre acumulat de titulats 1998-2017:

Estudiants de formació reglada 2017-2018:

Estudiants d’Extensió Universitària 2016-2017:

Origen:

Titulació d’origen:

Personal:

 • Docent:
  • Fix: 22
  • Eventual: 288
 • Administratiu i tècnic:
  • Fix: 12
  • Eventual: 3