Internacionalització de la Universitat d’Andorra

Programes internacionals

La Universitat d’Andorra promou la mobilitat internacional de manera bidireccional, és a dir, potencia que els estudiants i el personal puguin fer estades formatives a l’estranger, i al mateix temps promou la captació d’estudiants d’universitats estrangeres que vulguin cursar un semestre a Andorra. Per això, té signats convenis acadèmics amb nombroses universitats de països d’arreu del món que permeten intercanvis tant en un sentit com en l’altre. A més, per facilitar al màxim que els estudiants de l’UdA puguin viure l’experiència de cursar un semestre en una altra universitat, s’atorguen cada any ajuts a la mobilitat.

Un altre dels eixos estratègics de la Universitat d’Andorra és la captació d’estudiants internacionals que, gràcies als diversos atractius que ofereix el país, trien Andorra per cursar-hi els estudis universitaris. Es tracta d’un col·lectiu que representa el 30% del total d’estudiants, que compten amb un Servei de Programes Internacionals que els assessora en tot el procés i els ofereix un programa d’acompanyament un cop a Andorra.

Accés al web d’Internacional de la Universitat d’Andorra

Institució reconeguda al món

La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). La càrrega lectiva de les diferents titulacions es comptabilitza en crèdits europeus, amb 180 crèdits per a les titulacions de primer cicle (bàtxelor), 120 crèdits per a les de segon cicle (màster) i tres anys equivalents a temps complet per al programa de Doctorat. Tots els diplomes universitaris amb caràcter estatal s’acompanyen del Suplement europeu al diploma.

A més, l’UdA té una clara vocació d’orientar-se al món i, per això, forma part de nombrosos organismes internacionals, com la Xarxa Vives, l’Associació Internacional d’Universitats, l’Associació d’Universitats Europees, l’Agència Universitària de la Francofonia o el Consell Universitari Iberoamericà, entre d’altres, i lidera la Network of Universities of Small Countries and Territories (NUSCT). L’UdA també té signats convenis de cooperació i de llengua amb entitats com l’Institut Confuci o l’Institut Camões.

En el marc d’aquestes xarxes universitàries, l’UdA participa en diferents projectes internacionals.

D’altra banda, amb l’objectiu de facilitar als membres de l’UdA, especialment als estudiants internacionals, l’accés als recursos lingüístics que ofereix la Universitat, l’any 2015 es va crear el Servei de Llengües.