Convocatòria per al nomenament del rector

La Universitat d’Andorra (UdA) va engegar el procés per al nomenament del seu rector per als propers cinc anys amb la publicació, el dimecres 16 de gener, de les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). El nomenament, que portarà a terme el Consell Universitari, es promou tenint en compte que aquest 2019 s’esgota el mandat de l’actual rector, Miquel Nicolau.

El procediment es fa mitjançant un concurs nacional i internacional per garantir els principis de transparència, concurrència i publicitat, d’acord amb el que estableix la nova Llei de la Universitat d’Andorra, de l’any 2018. La Llei també estableix que, a partir d’ara, el mandat del rector serà de cinc anys, amb una durada màxima de dos mandats consecutius.

Les persones que volguessin ser candidates havien d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra abans del 29 de març del 2019. El 10 d’abril es va publicar la relació de candidats admesos, i abans del 10 de maig el Consell Universitari haurà de resoldre la convocatòria i elegir el rector, que haurà de ser nomenat pel Govern abans del 31 de maig.

Per poder presentar una candidatura, calia disposar d’una titulació de doctor, tenir experiència en docència i en recerca universitària, experiència en gestió i lideratge, en relacions internacionals, coneixement del català i coneixement de llengües.

Data de publicació: 16 de gener de 2019
Darrera actualització: 10 d’abril de 2019