Francesc Badia, nou mediador de la Universitat d’Andorra

Havent finalitzat el mandat de l’anterior mediador de la Universitat d’Andorra, s’ha procedit a l’elecció i nomenament del mediador per al nou mandat, el quart des que es va crear aquesta figura. Així, a proposta del comitè de selecció, el Consell universitari ha decidit nomenar l’advocat Francesc Badia Gomis com a nou mediador de la Universitat d’Andorra per a un període de quatre anys.

El mediador de la Universitat d’Andorra s’encarrega de facilitar l’acompliment dels drets i dels deures dels membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i personal administratiu i tècnic. Les seves actuacions es regeixen pels principis d’objectivitat i d’independència i tenen l’objectiu de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

El mediador és escollit per un comitè de cinc membres composat pels dos membres representants dels estudiants, per un dels dos membres representants del professorat, per un membre del personal administratiu i tècnic, i per un representant dels òrgans de govern de la Universitat. Formalment, és nomenat pel Consell universitari.

L’adreça electrònica del mediador de la Universitat d’Andorra és: mediador@uda.ad.

Data de publicació: 21 de desembre de 2016