Obtenció del bàtxelor en Humanitats per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Humanitats de l’UdA els estudiants del grau en Humanitats de la UOC que hagin superat:

  • Els 156 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que es detallen (36 crèdits bàsics, 24 crèdits bàsics comuns, 60 crèdits obligatoris i 36 crèdits comuns obligatoris).
  • 12 crèdits corresponents a assignatures optatives de la UOC. Aquests crèdits poden ser escollits per l’estudiant en funció de l’oferta de la UOC.
  • 12 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra):
    • Història econòmica de l’Andorra contemporània (6 crèdits)
    • Patrimoni cultural d’Andorra (6 crèdits)

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a: uda@uda.ad.

Planificació d’oferta de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

La previsió d’oferta d’assignatures és la següent:

  • Història econòmica de l’Andorra contemporània: setembre a gener (primer semestre)
  • Patrimoni cultural d’Andorra: febrer a juny (segon semestre)

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Humanitats de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Humanitats de la UOC Tipologia Crèdits ECTS
Història I. Dels orígens de la civilització fins a l’Edat Mitjana B 6
Història de l’art I B 6
Llengua, cultura i societat B 6
Competències en TIC en les ciències humanes i socials B 6
Idioma modern I: Anglès / Idioma modern I: Francès B 6
Pensament filosòfic i científic clàssic B 6
Coneixement i mètode B 6
Idioma modern II: Anglès / Idioma modern II: Francès B 6
El món clàssic I O 6
Geografia humana O 6
Introducció a la literatura europea B 6
Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura B 6
Antropologia social i cultural O 6
Història II. La formació del món modern (XIII-XVIII) O 6
Història de l’art II O 6
Història III. La gran transformació (1760-1914) O 6
Introducció a la literatura anglesa O 6
Pensament filosòfic i científic modern O 6
Psicologia O 6
Sociologia O 6
Estètica i teoria de l’art O 6
Ètica i filosofia política O 6
Seminari A O 3
Seminari B O 3
Teoria de la cultura O 6
Teories i sistemes polítics O 6
Història IV. El segle dels contrasts (1914-1991) O 6
Altres assignatures del grau en Humanitats UOC 12
SUBTOTAL 168

 

Minor Andorra
Història econòmica de l’Andorra contemporània OP 6
Patrimoni cultural d’Andorra OP 6
TOTAL 180

 

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa