Obtenció del grau en dret per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Dret a l’UdA i desitgin obtenir el grau en Dret de la UOC se’ls reconeixeran els 180 crèdits, 12 dels quals correspondran al minor d’Andorra (per les assignatures de constitució i altres fonts del dret d’Andorra, i dret civil d’Andorra). La resta de crèdits (168) correspondran a les assignatures equivalents del grau de la UOC. Per obtenir el grau hauran de cursar els 60 crèdits restants i complir els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.