Obtenció del bàtxelor en Comunicació per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Comunicació de l’UdA els estudiants del grau en Comunicació de la UOC que hagin superat:

 • Els 162 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que s’especifiquen a l’Annex I (54 crèdits bàsics i 108 crèdits obligatoris).
 • 18 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra):
  • Història econòmica de l’Andorra contemporània (6 crèdits)
  • L’entorn comunicatiu d’Andorra (6 crèdits)
  • Treball fi de bàtxelor/ pràctiques a l’empresa (6 crèdits)

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a: uda@uda.ad.

Planificació d’oferta de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

La previsió d’oferta d’assignatures és la següent:

 • Història econòmica de l’Andorra contemporània: setembre a gener (primer semestre)
 • L’entorn comunicatiu d’Andorra: setembre a gener (primer semestre)
 • Treball fi de bàtxelor/ pràctiques a l’empresa: cada semestre

Procediment de matrícula de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

El procediment de matrícula és el següent:

 • Els estudiants que no estan matriculats al bàtxelor de l’UdA han de matricular aquestes assignatures en el seu format d’oferta d’extensió universitària, com a cursos d’actualització.
 • Cal omplir el formulari de preinscripció que es troba al web de l’UdA: www.uda.ad.
 • Els estudiants de la UOC, a l’omplir el formulari de preinscripció, hauran d’especificar, a l’apartat de comentaris addicionals, que són estudiants de la UOC indicant el pla d’estudis de la UOC al qual estan matriculats.

Annex I

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Comunicació de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Comunicació de la UOC Tipologia Crèdits ECTS
Competències TIC en comunicació B 6
Llengua i comunicació B 6
Introducció al periodisme O 6
Expressió oral i escrita O 6
Teories de la comunicació O 6
Introducció a les relacions públiques O 6
Idioma modern I B 6
Recerca i recuperació de la informació B 6
Introducció a la comunicació audiovisual O 6
Pensament creatiu B 6
Fonaments del màrqueting O 6
Sociologia de la comunicació B 6
Introducció a la publicitat O 6
Introducció a l’empresa B 6
Idioma modern II O 6
Psicologia de la comunicació B 6
Gestió de continguts O 6
Expressió audiovisual O 6
Sistemes i processos de les relacions públiques O 6
Tècniques de les relacions públiques O 6
Producció audiovisual O 6
Narrativa audiovisual O 6
Disseny visual i expressió gràfica O 6
Iniciativa emprenedora B 6
Guió audiovisual O 6
Tecnologia dels mitjans audiovisuals O 6
Sistemes i processos de la publicitat O 6
SUBTOTAL 162

 

Minor Andorra
Història econòmica de l’Andorra contemporània OP 6
L’entorn comunicatiu d’Andorra OP 6
Treball fi de bàtxelor/ pràctiques a l’empresa OP 6
TOTAL 180

 

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa