Obtenció del grau en comunicació per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Comunicació a l’UdA i desitgin obtenir el grau en Comunicació de la UOC se’ls reconeixeran els 180 crèdits, 18 dels quals correspondran al minor d’Andorra (per les assignatures d’història econòmica de l’Andorra contemporània, l’entorn comunicatiu d’Andorra i el treball fi de bàtxelor/pràctiques a l’empresa). La resta de crèdits (162) correspondran a les assignatures equivalents del grau de la UOC. Per obtenir el grau hauran de cursar els 60 crèdits restants i complir els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.