Obtenció del grau en Llengua i literatura catalanes per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Llengua catalana a l’UdA i desitgin obtenir el grau en Llengua i literatura catalanes de la UOC se’ls reconeixeran els 180 crèdits, 18 dels quals correspondran al minor d’Andorra (per les assignatures de llengua i literatura a Andorra i als Pirineus, didàctica de la llengua catalana i treball fi de bàtxelor). La resta de crèdits (162) correspondran a les assignatures equivalents del grau de la UOC. Per obtenir el grau hauran de cursar els 60 crèdits restants i complir els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.