Plec de bases pel concurs de disseny de la carpeta de la Universitat d’Andorra


1- Objectius:
Seleccionar el disseny de la carpeta corporativa de la Universitat d’Andorra (UdA) que es lliurarà als estudiants de la UdA del curs acadèmic 2008-2009.

2- Destinataris: El concurs va adreçat exclusivament a estudiants de la UdA.

3- Requeriments: Cada proposta pot tenir un màxim de dos autors i cada autor/s pot presentar una proposta. Les propostes presentades han de ser originals i inèdites.

4- Característiques: Les propostes han de complir els següents requisits:

 • Presentació amb les mides reals de la carpeta:
  – Format tancat: 28,50cm. amplada x 38,40cm. alçada
  – Format obert: 57cm. amplada x 38,40cm. alçada
 • Lliure utilització de quadricomia. Es valorarà, no obstant, l’ús del color corporatiu de la UdA (verd pantone 5763). La carpeta resultant s’imprimirà amb un màxim de 4 tintes.
 • Lliure elecció de lema, en cas que s’hi vulgui incloure’n un.
 • Incorporació en algun lloc de la carpeta dels següents elements:
  – Logotip de la UdA
  – Adreça web www.uda.ad
 • Presentació sobre suport rígid (tipus cartró ploma o similar) amb el títol de la proposta escrit en el revers. La proposta ha de lliurar-se precintada i amb sobre adjunt que contingui la sol·licitud de participació amb les dades de l’autor/s.
 • Tota proposta haurà d’anar acompanyada d’un CD amb el disseny presentat.
 • Els drets de propietat del disseny i les imatges que s’incloguin en la proposta presentada han de ser propietat de l’autor/s que la presentin a concurs.

5- Lloc i termini de presentació: al secretariat del rectorat de la UdA ( Plaça de la Germandat núm. 7 de Sant Julià de Lòria) fins al  28 d’abril de 2008 inclòs, en horari de 9h a 18h.

6- Premi: la proposta guanyadora serà premiada amb 250€ i un diploma acreditatiu així com la reproducció del disseny en la carpeta corporativa del curs 2008-2009 que la UdA distribuirà entre tots els seus estudiants.

7- Jurat: estarà constituït pel rector de la UdA, un membre de la Junta Acadèmica, el responsable de Comunicació i imatge de la UdA, un professional del sector del disseny, un representant de la Comissió dels estudiants, un dels representants dels alumnes al Consell Universitari i un dels representants dels professors al Consell Universitari. La decisió del jurat serà inapel·lable.  

8- Resolució: el veredicte es farà públic a finals de maig de 2008 a través del web de la UdA. Es contactarà personalment amb el/s guanyador/s. El concurs pot quedar desert.

9- Utilització:
la proposta guanyadora quedarà en propietat de la UdA per ser reproduïda en la carpeta de la Universitat d’Andorra del curs 2008-2009 i , si s’escau, en altres suports amb la finalitat de fer-ne la difusió de la UdA. No es retornarà cap original.

10- Condicions: la inscripció i participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt pel jurat del concurs. No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els requisits especificats.