Curs d’actualització en Propietat intel·lectual, patents i altra legislació de recerca

Presentació i objectius

En el curs d’actualització en propietat intel·lectual i industrial es repassarà la legislació en la matèria vigent a Andorra, així com convenis internacionals i altra legislació i normativa internacional en la matèria que pugui ésser d’interès per als estudiants. Bàsicament, es tractarà de legislació relativa a drets d’autor i drets veïns als drets d’autor, a marques, a dissenys, a patents i a secrets empresarials.

L’enfoc del curs serà teòric i pràctic, essent el seu l’objectiu que els estudiants coneguin quines són les regles bàsiques del joc que hauran de tenir en compte entretant duguin activitats de recerca i publiquin els resultats d’aquesta, així com també durant la seva futura activitat professional en general. S’atorgarà especial importància a la implicació dels estudiants en la resolució de casos pràctics.

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que utilitzin i/o generin materials i resultats objecte d’una activitat creativa en sentit ampli. També està orientat als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

Requisits d’accés

Titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 0,5 crèdits europeus i inclou 6 hores de sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:

– 1a sessió: 26 d’abril del 2019 de les 16 a les 18 hores
– 2a sessió: 3 de maig del 2019 de les 16 a les 18 hores
– 3a sessió: 17 de maig del 2019 de les 16 a les 18 hores

El curs s’iniciarà el 26 d’abril i acabarà el 21 de juny del 2019.

Programa acadèmic

1. Part teòrica
1.1. Marc legislatiu a Andorra
1.2. Convenis internacionals
1.3. Altra legislació i normativa internacional

2. Part pràctica
2.1. Resolució de casos pràctics

Professorat

Responsable del curs: Ester Peralba.

Procés d’avaluació

L’avaluació consistirà en la participació individual en les sessions presencials que puntuarà un 70% i en fer un treball sobre la temàtica del curs aplicat al treball de recerca de l’estudiant que puntuarà el 30% de la qualificació final.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament de la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Fins l’1 d’abril del 2019. Places limitades.
Preu: 25 euros.

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad
www.uda.ad