Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Les convocatòries de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior es duen a terme durant el mes de maig. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves i la convocatòria no es considerarà esgotada quan el candidat no s’hagi presentat a cap dels exercicis, tant de la prova general com de la prova específica. En el moment que l’estudiant és considerat “apte” en les proves d’accés, podrà matricular-se a la Universitat d’Andorra.

Plans docents de les assignatures

Matèries comunes

Matèries específiques

Models d’exàmens d’edicions anteriors

Matèries comunes

Matèries específiques