Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Les convocatòries de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior es realitzen al llarg de l’any, als mesos de maig-juny i gener. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves i la convocatòria no es considerarà esgotada quan el candidat no s’hagi presentat a cap dels exercicis, tant de la prova general com de la prova específica. En el moment que l’estudiant és considerat “apte” en les proves d’accés, podrà matricular-se a la Universitat d’Andorra.

Per preparar-se per superar amb èxit la prova, la Universitat d’Andorra ofereix un curs d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.

Sol·licitud de revisió d’examen de la convocatòria del maig del 2019