Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

Les convocatòries de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior es realitzen al llarg de l’any, als mesos de juny i gener. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves i la convocatòria no es considerarà esgotada quan el candidat no s’hagi presentat a cap dels exercicis, tant de la prova general com de la prova específica. En el moment que l’estudiant és considerat “apte” en les proves d’accés, podrà matricular-se a la Universitat d’Andorra.

El període de preinscripció és obert fins al 6 de maig de 2019.

Normativa i horaris de la prova d’accés de maig de 2019

Bibliografia recomanada

Plans docents de les assignatures

Matèries comunes

Matèries específiques

Models d’exàmens d’edicions anteriors

Matèries comunes

Matèries específiques

Sol·licitud de revisió d’examen