Seminari de redacció d’actes administratius

Objectius

El personal de les Administracions públiques es troba legalment obligat a “Respectar i acatar la Constitució i l’ordenament jurídic” (article 60.1 de la llei de funció pública entre altres). El principal objectiu d’aquest curs és millorar la redacció material dels actes administratius. En efecte, resulta exigible que les persones encarregades de la seva preparació anticipin les dificultats que pot presentar la interpretació i/o l’execució d’un acte de l’Administració general, especialment els actes decisoris. Es tracta, en definitiva, de presentar les regles essencials a respectar a l’hora de sotmetre un acte administratiu a la consideració de la persona responsable en la matèria.

A qui va dirigit

Comandaments de l’administració general, com directors, caps d’àrea, caps d’unitat i funcions similars.

Programa

  1. INTRODUCCIÓ

A – La noció d’acte administratiu

  1. Definicions

a – Definició orgànica

b – Definició funcional

c – Definició material

2 – La distinció entre document administratiu i acte administratiu

B – Les diferents categories d’actes administratius

1 – Els actes administratius unilaterals (reglaments, ordres ministerials, decrets …)

a – Actes administratius unilaterals decisoris

b – Actes administratius unilaterals no decisoris o de tràmit

2 – Els actes administratius bilaterals: els contractes administratius i els convenis de col·laboració entre organitzacions públiques

II – LES REGLES COMUNES

A – Les regles de competència

B – L’acte administratiu i la seva compatibilitat amb les normes superiors  i la jurisprudència

C – La motivació (dret i fets)

D – Els informes consultius

E – L’eficàcia de l’acte en el temps

F – El dispositiu de l’acte

G – L’adopció de l’acte

III – LES FORMALITATS DESPRÉS DE L’ADOPCIÓ DE L’ACTE

A – La publicitat i l’oposabilitat dels actes administratius

1 – Registre

2 – La publicació dels actes normatius

3 – La notificació dels actes individuals

4- Els efectes dels actes administratius en el temps

5- La rectificació dels errors

6- L’aplicació dels actes administratius a les situacions en curs

7- La desaparició dels actes

B – L’accés als actes i documents administratiu

Responsable acadèmic

  • Pere Pastor Vilanova
    Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra

Ponents

  • Albert Andrés Pereira
  • Bernard Plagnet
  • Elsa Puig Muñoz

Calendari

Les sessions seran els dimecres 13, 20 i 27 de maig de les 16.00 h a les 19.00 h a la Universitat d’Andorra

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini: 3 de maig del 2020

Preu: l’import de la matrícula és de 100,00 euros

Lloc: formulari de preinscripció

Informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000