Autoritat certificadora de la Universitat d’Andorra

Els serveis com ara el correu o el campus virtual tenen un certificat signat per Thawte Premium Server CA. No s’hauria de produïr cap missatge d’error relatiu a la seguretat del lloc quan s’accedeix a aquests serveis.

L’autoritat certificadora de la Universitat d’Andorra emet alguns certificats amb els que es treballa quan s’accedeix a serveis com ara la gestió d’accés a la xarxa sense fils. Aquests certificats de seguretat permeten que les comunicacions entre l’usuari i la Universitat siguin força més segures i que cap tercera part pugui veure les dades de la comunicació.

És normal veure un missatge en el que se’ns avisa que s’està a punt d’accedir a una pàgina en la que no es confia i fins i tot se’ns recomana que no hi entrem:

Per accedir als serveis segurs de la Universitat es recomana descarregar i instal·lar el certificat arrel de la Universitat. La recomanació seria no accedir mai a serveis no coneguts o en els que no es confia.

Instruccions d’instal·lació

Premeu sobre aquest enllaç per obtenir el certificat arrel.

Un cop descarregat l’arxiu cauda.zip el podem descomprimir per obtenir l’arxiu cauda.crt que podeu ja instal·lar al sistema operatiu o bé a l’explorador. Cada sistema operatiu i/o explorador gestiona els certificats de manera diferent. Vegem alguns exemples de configuració:

Windows XP/Vista/7/8/10

Podem fer doble-click sobre l’arxiu cauda.crt descarregat i en la finestra que apareixerà podem prémer sobre Instal·lar certificat:

En l’assistent que apareixerà acceptem tots els paràmetres per defecte. Podem comprovar que el certificat s’ha instal·lat correctament obrint les propietats de l’explorador Internet Explorer i anant a:

Eines – Opcions d’Internet – Contingut – Certificats

i veure que el certificat Autoritat certificadora de la Universitat d’Andorra és efectivament a la llista d’Entitats emissores arrel de confiança.

Mac OS X 

Així com en Windows el certificat només s’aplica a l’explorador, a OS X s’aplica a tot el sistema, de manera que qualsevol accés a la Universitat amb qualsevol programa que utilitzi el gestor de claus d’Apple sabrà utilitzar el certificat correcte.

L’instal·lació és igual de simple, només s’ha de fer doble-click sobre l’arxiu cauda.crt  i, en la nova finestra que apareix, seleccionar, en el desplegable, X509Anchors (o a Inici de sessió en versions recents d’OS X) i fer Ok.