Accés remot per VPN

La Universitat posa a disposició dels estudiants d’estudis presencials l’accés a la xarxa de la Universitat de manera remota. Amb aquest accés remot es pot:

  • accedir a la carpeta personal que cada estudiant d’estudis presencials té al servidor d’arxius de la Universitat a CANCER
  • accedir als servidors de desenvolupament per dur a terme pràctiques informàtiques remotament

L’accés es realitza mitjançant una connexió VPN (Virtual Private Network).

La connexió es pot dur a terme des de qualsevol sistema operatiu, ja sigui Microsoft Windows, Mac OS X, o bé una distribució GNU/Linux. Un cop duta a terme la connexió ja es podrà accedir als serveis comentats com si s’estigués treballant des d’un terminal de la Universitat.

La connexió VPN no interferirà amb les altres connexions de xarxa puguin existir en l’entorn remot.

NOTA: Un cop connectada la VPN es pot accedir als recursos de xarxa compartits. Per exemple, per accedir a la carpeta personal d’un estudiant s’haurà d’obrir una finestra de l’explorador i entrar qualsevol dels següents a la barra d’adreça:

  • \\cancer.ua.ad
  • \\192.168.3.2
  • \\CANCER

Les tres opcions duen al mateix servidor. Per accedir als recursos compartits d’aquest servidor es demana un nom d’usuari i una contrasenya. S’han d’utilitzar les mateixes que feu servir per accedir al campus, als terminals o al correu de la Universitat. S’ha d’afegir, davant el nom d’usuari, el nom del domini de la Universitat: UA\usuari

A continuació hi ha les instruccions per a instal·lar el client VPN en diferents sistemes:

Windows XP/Vista/7/8/10: 

El client per Windows (del programari lliure OpenVPN) que us farà falta instal·lar en els vostres ordinadors el podeu descarregar des de la pàgina d’OpenVPN.

La instal·lació del programa és senzilla i no necessita cap paràmetre especial durant l’execució de l’assistent. Es poden acceptar tots els valors per defecte. Un cop acabada la instal·lació en Windows veurem que a la part inferior dreta apareix una icona amb un candau (aplicació OpenVPN GUI). Si no hi ha aquesta s’haurà d’executar l’OpenVPN GUI, accés directe que, per defecte, es crea a l’escriptori. Altrament també la podem trobar navegant per la llista d’aplicacions del menú Inici.

NOTA IMPORTANT: L’OpenVPN GUI s’ha d’executar amb permisos d’administrador en els sistemes operatius Vista i posteriors. Si no és així la connexió es completarà tot i que no serà possible accedir a cap servei.

Per configurar la connexió amb la Universitat, a la carpeta de configuració de l’OpenVPN, accessible des del menú si hauran de copiar els dos arxius següents:

  • el certificat arrel del servidor VPN: cavpn.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu ca.crt)
  • el fitxer de configuració per l’accés a la Universitat d’Andorra:UdAVPNConf.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu UdA.ovpn)

Amb aquest pas fet podem connectar amb el botó dret sobre la icona que apareix a la part inferior dreta del sistema:

Se’ns demanarà que entrem el nostre nom d’usuari i contrasenya, aquests equivalen als que utilitzeu per entrar als terminals de la Universitat o al Correu:

Un cop connectada la VPN es podrà accedir als serveis interns de l’UdA.

Mac OS X:

Per dur a terme la connexió des d’un Mac ens farà falta instal·lar el client OpenVPN que podeu descarregar des de la pàgina de Tunnelblick.

Per instal·lar l’aplicació feu doble-click sobre l’arxiu descarregat i seguiu les instruccions. A continuació s’han de descarregar els dos arxius següents:

  • el certificat arrel del servidor VPN: cavpn.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu ca.crt)
  • el fitxer de configuració per l’accés a la Universitat d’Andorra:UdAVPNConfMac.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu UdA.conf)

Des de l’aplicatiu Tunnelblick podem importar la nova configuració descarregada.

La connexió es du a terme fent click sobre la icona del Tunnelblick a la part superior dreta de la pantalla:

Se’ns demanarà que entrem el nostre nom d’usuari i contrasenya, aquests equivalen als que utilitzeu per entrar al Campus virtual, als terminals o al Correu de la Universitat.

Un cop connectada la VPN es podrà accedir als serveis interns de l’UdA.