Escola de Negocis i de Dret

  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret

El màster en Dret de la Universitat d’Andorra té com a finalitat principal permetre ampliar els coneixements i complementar les com­petències i habilitats adquirides amb un bàtxelor en Dret per

El bàtxelor en Dret (virtual) té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcionar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels

Els cursos de l’Aula Lliure són una selecció d’assignatures dels estudis universitaris de la Universitat d’Andorra agrupats en programes d'una o més assignatures, que es poden cursar de manera independent

El curs d'actualització en Fiscalitat d’Andorra té per objectiu l’assoliment de coneixements tècnics sobre les bases del dret tributari del Principat, així com l’aplicació pràctica sobre la incidència de la