Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Curs d’actualització en Aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra (acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu)

Curs d’actualització en Aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra (acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu)

Presentació

Aquest curs es desenvolupa en el marc d’un programa de Postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de trenta crèdits), del qual en constitueix el sisè mòdul (de tres crèdits). El conjunt del programa de postgrau inclou sis mòduls. En cas que hi hagi el nombre mínim d’estudiants necessaris per posar en marxa cada un dels mòduls, s’oferirà el postgrau complet. En aquesta situació, els estudiants que hagin superat aquest curs d’actualització tindran el sisè mòdul del postgrau reconegut.

El postgrau complet té la planificació següent:

Curs en Bases neurològiques i clíniques Mòdul 1 del postgrau De setembre a desembre del 2017
Curs en l’Atenció Centrada a la persona Mòdul 2 del postgrau De febrer a maig del 2018
Curs en Relació interpersonal a través de la comunicació Mòdul 3 del postgrau De setembre a desembre del 2018
Curs en La família i l’entorn significatiu de la persona Mòdul 4 del postgrau De febrer a maig del 2019
Curs en La mirada organitzativa i l’acompanyament Mòdul 5 del postgrau De setembre a desembre 2019
Curs en Aspectes legals, marc legislatiu i mapa de recursos a Andorra Mòdul 6 del postgrau De setembre a novembre 2020
Treball final Mòdul del postgrau TFP 2020

En aquest curs es treballarà sobre el marc legislatiu andorrà i els recursos existents i possibles en l’àmbit de l’atenció i acompanyament de la persona amb deteriorament cognitiu i la seva família.

En aquest curs també podrà reflexionar sobre el plantejament de canvis en les organitzacions actuals per tal d’aportar millores. Es dóna l’oportunitat d’adquirir coneixements aplicables a la pràctica professional habitual. Alhora, també dóna l’oportunitat de continuar treballant amb el treball fi de postgrau.

Objectius

 • Conèixer el marc legal i el mapa de recursos existents a Andorra i els reptes que han d’afrontar les polítiques socials i de salut en els propers anys.
 • Plantejar canvis en l’organització des dels recursos actuals, i des de les diverses perspectives, per aconseguir la millora de l’acompanyament de la persona amb deteriorament cognitiu i la seva família.

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut i social, que treballen en l’àmbit de la persona amb diferents tipus de deteriorament cognitiu i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

Exposicions teòriques i reflexió a partir de casos pràctics i dinàmiques experiencials.

Lectures i anàlisi de textos, documents i/o materials audiovisuals, presentacions orals, fòrums de debat, realització d’exercicis.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) i es desenvolupa de setembre a novembre del 2020, distribuïdes de la manera següent:

17 hores de classe que es desenvoluparan els dies:

 • 18 de setembre (7 hores, de 9 a 13 h i de 14 a 17 h)
 • 9 d’octubre (4 hores, de 9 a 13 h)
 • 30 d’octubre (6 hores, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h)

73 hores de treball personal

Les sessions es faran a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 25. Això permet que l’alumne rebi una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions, seran valorades per un comitè de selecció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

Sara Esqué: sesque@uda.ad

Professorat

 • Aldomà, Montserrat. Professora d’Ètica i legislació al bàtxelor en Infermeria de la Universitat d’Andorra. Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement. Postgrau en iniciació i fonamentació en bioètica. Professora del postgrau en l’Atenció a la persona gran. Diplomada en Infermeria.
 • Gil, Montserrat. Diplomada en Treball social. Actual cap d’àrea de recursos sociosanitaris del Govern d’Andorra. Secretària d’Estat de Benestar del 2001 al 2005 i ministra de Salut, Benestar social i Família del 2005 al 2009.
 • Julià, Miquel. Llicenciat en Dret. Curs d’iniciació i fonamentació en bioètica. Va ser assessor legal del Ministeri de Salut i Benestar del Govern d’Andorra. Advocat exercint des de l’any 2000. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra.
 • Vilà, Antoni. Doctor en Pedagogia i llicenciat en Dret. Investigador a l’IGOP-UAB (Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona). Membre del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa acadèmic

18 de setemnbre 2020

 • Marc legislatiu andorrà

Miquel Julià (horari: de 9 a 13 h)

 • Voluntats anticipades i mecanismes de protecció
 • Incapacitació, tutela i reconeixement de la incapacitació

Montserrat Aldomà (horari: de 14 a 17 h)

9 d’octubre 2020

 • Voluntats anticipades i mecanismes de protecció
 • Incapacitació, tutela i reconeixement de la incapacitació

Montserrat Aldomà (horari: de 9 a 13 h)

30 d’octubre 2020

 • Recursos i àmbits d’intervenció: servei d’atenció domiciliària, centres de dia, llars residència, serveis sociosanitaris

Antoni Vilà (horari: de 9 a 13 h)

Montserrat Gil (horari: de 15 a 17 h)

Procés d’avaluació

L’avaluació consisteix a lliurar un treball. Només podran presentar el treball els estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions lectives.
El termini de lliurament del treball serà el dia 13 de novembre del 2020.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en La mirada organitzativa i l’acompanyament expedit conjuntament per la Universitat d’Andorrà i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

En cas que es pugui dur a terme el Postgrau en acompanyament a la persona amb deteriorament cognitiu (de 30 crèdits), aquest diploma serà reconegut pel mòdul 6 del postgrau (de tres crèdits).

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: fins a l’11 de setembre de 2020
L’import de la matrícula és de 400,00 euros. La Fundació Crèdit andorrà finança el 50% d’aquesta quantitat, de manera que cada alumne ha de pagar el 50% restant del cost de la matrícula, és a dir 200,00 euros.
Lloc: formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

de març a maig del 2020

Organitza:

LogotipsUDA-04

Col·labora:

fundacio_credit_andorra