Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Curs d’actualització en Fragilitat i síndromes geriàtrics

Curs d’actualització en Fragilitat i síndromes geriàtrics

 

Presentació

Entre un 10 i un 40 per cent de les persones grans són fràgils. Definim la fragilitat com un estat de vulnerabilitat o de risc de patir una davallada cap a una discapacitat ràpidament progressiva en cas que es produeixi un canvi clínic, o social. Això es pot donar tant en persones en situació de malaltia avançada com en persones que aparentment estan bé però que en realitat es troben en un equilibri precari i inestable. La prevenció de la discapacitat passa per la millora del nostre coneixement sobre el procés d’envelliment. Cal identificar la subpoblació de gent gran vulnerable, predir les complicacions i identificar tractaments geriàtrics adequats. En tots els casos és imprescindible que es portin a terme valoracions geriàtriques integrals, que incorporin múltiples dimensions i permetin elaborar un Pla de Tractament Individualitzat que inclogui la revisió de la prescripció. Tot això caldria fer-ho des del paradigma de l’Atenció Centrada en la Persona, incorporant-hi els objectius del pacient i compartint amb ell la presa de decisions.

A qui va dirigit

El programa va dirigit a professionals de la salut  que treballen en l’àmbit de la persona en situació de cronicitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials amb el seguiment tutoritzat a través del campus virtual de la Universitat d’Andorra i el treball individual de l’estudiant.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 3 crèdits europeus, que inclouen 12 hores de classes lectives presencials, 8 hores on-line. El treball individual tindrà un seguiment a través del campus virtual, i la preparació de l’avaluació del programa.

Les sessions presencials es faran a la Universitat d’Andorra el divendres 13 de novembre del 2020 (de les 10 a les 14h i de les 15 a les 19h) i el dissabte 14 de novembre del 2020 (de les 9 a les 13h).

El curs finalitza el dia 28 de novembre del 2020.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 25. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 25 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

  • Dra. Esther Cabrera: Directora acadèmica del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut – Tecnocampus.
  • Dra. Sara Esqué: Cap de l’Escola d’Infermeria del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació de la Universitat d’Andorra.

Contingut

Fenotips d’ancians. L’ancià fràgil / robust. L’ancià institucionalitzat vs l’ancià que viu independentment. Definició i concepte de Síndrome Geriàtric. Immobilitat. Exercici per a persones grans. Inestabilitat i caigudes. Marxa i equilibri. Incontinència urinària i fecal. Infeccions. Desnutrició. Composició corporal, estat funcional i salut en l’ancià. Alteracions en vista i oïda. Depressió / insomni. Immunodeficiències. Impotència o alteracions sexuals. Úlceres per decúbit. Anorèxia i sarcopènia en l’ancià. Polimedicació. Fàrmacs en l’atenció de llarga durada. Interaccions medicamentoses. Efectes de la insuficiència hepàtica i renal. Analgèsia en l’ancià.

Procés d’avaluació

El procés d’avaluació se supera mitjançant la superació d’un 80% de l’assistència a classe i un qüestionari en línia.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Fragilitat i Síndromes geriàtrics emès conjuntament per la Universitat d’Andorra i l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus.

Aquest diploma podrà ser reconegut pel mateix nombre de crèdits als estudis de Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), a aquells estudiants que  Compleixin els requisits d’admissió establerts en la normativa del Màster Universitari en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment.

Inscripció i matrícula

Termini: 5 de novembre del 2020

Preu de la matrícula: 545 €

Lloc: formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

novembre del 2020

Organitza:

LogotipsUDA-04

Col·labora: