Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris i de suport   /  Curs de suport a l’algorísmica i estructures de dades

Curs de suport a l’algorísmica i estructures de dades

Presentació

Aquest curs, eminentment pràctic, té com a objectiu revisar i reforçar els coneixements i les habilitats de programació necessàries per poder afrontar amb garanties d’èxit el seminari Algorísmica i Estructures de Dades del Mòdul 2 (Algorísmica, estructures i bases de dades per a l’anàlisi de dades) del Màster en Analítica de Dades.

És un curs molt recomanable per als estudiants que procedeixen dels àmbits de ciències empresarials, economia o de qualsevol altre on hi hagi poc contingut de programació.

Tot i que servirà també per repassar els conceptes teòrics treballats al seminari  Algorísmica i Estructures de Dades, estarà molt orientat a la part pràctica.

Es fomentarà el treball autònom dels participants mitjançant el plantejament i la resolució dels problemes plantejats en el marc del seminari.

Continguts

Aquest curs s’estructura en els 3 apartats que es detallen tot seguit.

Part I

 1. Introducció al Python
  1. Què és Python i per què aprendre’l?
  2. Instal·lació de Python i configuració de l’entorn
 2. Sintaxi i tipus de dades I
  1. Variables i tipus de dades (nombres, cadenes i booleans)
  2. Operacions i expressions
  3. Control de flux

Part II

 1. Funcions i mòduls
  1. Definició i crida de funcions
  2. Paràmetres i valors de retorn
  3. Mòduls i llibreries
 2. Tipus de dades II
  1. Llistes, tuples i diccionaris
  2. Accés i manipulació de dades
  3. Comprensió de llistes i diccionaris

Part III

 1. Programació orientada a objectes (OOP)
  1. Classes i objectes
 2. Tractament de fitxers i operacions input/output
  1. Lectura i escriptura de fitxers
  2. Text i fitxers CSV

Durada i calendari

Aquest curs s’impartirà al llarg de tot el semestre, començarà a l’inici del mòdul 2, abans del seminari Algorísmica i Estructures de Dades, i continuarà fins al final d’aquest seminari. Durant el curs, s’impartirà 10 sessions presencials de 2 hores cada una repartides  tot al llarg del primer semestre del curs acadèmic, però es podrà seguir en modalitat presencial i/o no presencial.

Avaluació

Per cadascuna de les tres parts del curs es plantejaran tres treballs, consistents en la resolució d’exercicis, similars als que s’hauran d’afrontar per assolir els resultats d’aprenentatge del seminari.

Aquests treballs, a part d’avaluar aquest curs, serviran als estudiants per preparar i seguir amb èxit el seminari Algorísmica i Estructures de Dades del Mòdul 2 (Algorísmica, estructures i bases de dades per a l’anàlisi de dades) del Màster en Analítica de Dades.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 15, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 15 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de matrícula: oberta fins al 6 de setembre de 2023
Import de la matrícula: 135,16 euros
La matrícula s’ha de realitzar als Serveis administratius de l’UdA

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: jsau@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

1r semestre del curs 2023-2024