Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris i de suport   /  Curs de suport a les eines matemàtiques per a l’empresa

Curs de suport a les eines matemàtiques per a l’empresa

Presentació

Aquest seminari, eminentment pràctic, té com a objectiu revisar i reforçar els coneixements i les habilitats matemàtiques necessàries per poder afrontar amb garanties d’èxit el seminari “Eines matemàtiques per a l’empresa” del mòdul “Fonaments Econòmics i comptables” del bàtxelor en Administració d’empreses (BAE).

És molt recomanable per a tots els estudiants que creguin que necessiten un reforç addicional amb les matemàtiques i especialment pels estudiants que han tingut dificultats per superar el seminari “Fonaments de matemàtiques per a l’empresa” del mòdul “Fonaments de l’empresa” del BAE.

Tot i que el seguiment d’aquest curs de suport permetrà revisar els conceptes teòrics treballats al seminari “Eines Matemàtiques per a l’Empresa”, és un curs molt orientat a reforçar la part pràctica, és a dir, a la resolució d’exercicis i problemes.

Continguts

MÒDUL I-PROGRESSIONS

 1. Progressions aritmètiques
 2. Progressions geomètriques
 3. Aplicacions a l’empresa
 4. Revisió global del mòdul III i preparació del Control 3 del seminari Eines matemàtiques per a l’empresa

MÒDUL II-CÀLCUL DIFERENCIAL

 1. Taxa de canvi.
 2. Definició de derivada.
 3. Interpretació geomètrica de la derivada.
 4. Derivades funcions bàsiques.
 5. Regla de la cadena.
 6. Derivades d’ordre superior.
 7. Regla de l’Hôpital.
 8. Intervals de creixement i decreixement. Punts crítics.
 9. Intervals de concavitat i convexitat. Punts crítics.
 10. Asímptotes.
 11. Gràfica d’una funció.
 12. Optimització.
 13. Aplicacions de les derivades a l’empresa
 14. Revisió global del mòdul I i preparació del Control 1 del seminari Eines matemàtiques per a l’empresa.

MÒDUL III-CÀLCUL INTEGRAL

 1. Definició i propietats.
 2. Integrals immediates.
 3. Mètode de substitució o canvi de variable.
 4. Integració per parts.
 5. Integrals racionals.
 6. Integral definida: definició
 7. Teorema fonamental del càlcul integral.
 8. Àrees.
 9. Valor promig d’una funció. Aplicacions a la probabilitat.
 10. Aplicacions de les integrals a l’empresa
 11. Revisió global del mòdul II i preparació del Control 2 del seminari Eines matemàtiques per a l’empresa.

Durada i calendari

Aquest curs té una durada d’un semestre, s’impartiran 2 sessions de classe presencial tot al llarg del segon semestre del curs acadèmic però es podrà seguir en modalitat presencial i/o no presencial.

Avaluació

Per a cadascun dels tres mòduls del curs es plantejaran tres treballs, consistents en la resolució d’exercicis d’examen similars als que els estudiants hauran d’afrontar per assolir els resultats d’aprenentatge del seminari “Eines matemàtiques per a l’empresa”. Aquests treballs, a part d’avaluar aquest curs, permetran als estudiants reforçar els seus coneixements per poder assolir els resultats d’aprenentatge i preparar amb més garanties d’èxit les proves d’avaluació del seminari. Es valorarà positivament l’assistència dels estudiants que segueixen el curs en modalitat presencial així com la participació activa i col·laborativa del conjunt d’estudiants.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de matrícula: oberta fins a l’1 de març de 2024
Import de la matrícula: 107,44 euros
La matrícula s’ha de realitzar als Serveis administratius de l’UdA

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: ljordana@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

2n semestre del curs 2023-2024