Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris   /  Curs preparatori de matemàtiques d’empresa

Curs preparatori de matemàtiques d’empresa

Presentació

Aquest curs té com a objectiu revisar i reforçar els coneixements i les habilitats matemàtiques necessàries per poder afrontar amb garanties d’èxit les assignatures de l’àrea de matemàtiques del bàtxelor en Administració d’empreses.

És un curs molt recomanable per a estudiants que procedeixen de batxillerats professionals, del diploma professional avançat, del curs per a majors de 25 anys, o més generalment, de batxillerats generals amb poc contingut matemàtic.

Tot i que el curs servirà per repassar el conceptes teòrics, estarà molt orientat a la pràctica. Es fomentarà el treball autònom dels participants mitjançant el plantejament i la resolució de problemes.

Continguts

Aquest curs s’estructura en els 4 apartats que es detallen tot seguit.

 1. Conjunts numèrics
  • Revisió dels conjunts dels nombres naturals, enters, racionals i reals.
  • Operacions
  • Estimació i aproximació de quantitats. Truncament i arrodoniment. Errors.
  • Potències i arrels
  • Notació científica. Operacions amb notació científica.
  • Plantejament i resolució de problemes
 1. Polinomis i fraccions algebraiques
  • Polinomis
  • Operacions amb polinomis
  • Regla de Ruffini
  • Fraccions algebraiques
  • Operacions amb fraccions algebraiques
 1. Equacions i sistemes
  • Equacions i sistemes de primer grau
  • Equacions de grau superior
  • Plantejament i resolució de problemes

Durada i calendari

Aquest curs té una durada d’un semestre, s’impartiran 2 sessions de classe presencial tot al llarg del primer semestre del curs acadèmic però es podrà seguir en modalitat presencial i/o no presencial.

Avaluació

Per superar aquest curs, l’estudiant pot optar per l’avaluació continuada i/o per l’avaluació final.

Els estudiants que superin el curs obtindran 4 crèdits de lliure elecció que podran incorporar al seu expedient de bàtxelor.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de preinscripció: fins al 29 d’agost de 2022.

Termini de matrícula: fins al 2 de setembre de 2022.

Import de la matrícula: 100,32 euros

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: ljordana@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

1r semestre del curs 2022-2023