Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de biologia i geologia i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de biologia i geologia i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc científic anomenats Didàctica de la matèria de ciències físiques i de la natura i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. La formació se centra a proporcionar estratègies pedagògiques en l’àrea de les ciències biològiques i geològiques en una escola inclusiva amb la finalitat de poder elaborar unitats i intervencions didàctiques de qualitat, fonamentades teòricament des d’un enfocament STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtica) i promotores de l’aprenentatge significatiu i competencial de les ciències tot fomentant la creativitat i la resolució dels problemes quotidians.

Es pretén que els estudiants adquireixin capacitats per treballar a l’aula la interpretació dels fenòmens naturals basant-se en la contextualització, la modelització i la indagació sempre a partir de de la resolució de problemes i el plantejament de reptes. Els continguts i activitats dissenyades permeten conèixer els continguts curriculars i programàtics, aprofundir en com educar per competències en l’àrea, les metodologies per a l’aprenentatge i el disseny d’unitats didàctiques autèntiques.

L’objectiu d’aquest curs és per tant, doble:

  • Proporcionar estratègies d’intervenció educativa per aconseguir l’interès i motivar l’alumnat vers la biologia i geologia.
  • Proporcionar models i metodologies d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la biologia i la geologia des del marc competencial.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de la biologia i la geologia.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió presencial lectiva a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de la biologia i la geologia. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Jordi Cantons Palmitjavila, llicenciat i màster en Biologia, i professor col·laborador de la Universitat d’Andorra.

Programa

Bloc 1. La ciència que ens cal ensenyar avui

Bloc 2. Per una educació de les ciències inclusiva. La ciència sí que és per a mi

Bloc 3. Una ciència escolar

Bloc 4. La competència i l’alfabetització científica

Bloc 5. Educar per competències

Bloc 6. El mètode: contextualitzar, indagar i modelitzar

Bloc 7. Les idees bàsiques en ciències

Bloc 8. L’ordenació curricular o programàtica

Bloc 9. Disseny de la unitat didàctica

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 25 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023 i que inclouen 3 hores de classe lectiva presencial el 25 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a la sessió presencial i aprovar l’activitat d’avaluació prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat tracta de dissenyar una unitat didàctica basada en la contextualització, la modelització i la indagació. Es partirà de l’experiència i interessos de l’estudiant. Caldrà fer una justificació i argumentació del disseny tot reflexionant entorn les aportacions i les dificultats sorgides.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de biologia i geologia i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 23 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 25 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català