Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de la filosofia i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de la filosofia i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc humanístic anomenats Didàctica de la matèria humanística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular d’humanitats i la seva didàctica. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’enfocament comunicatiu, els enfocaments plurals de les llengües i les cultures, i donar a conèixer les teories socioculturals.

Aquesta formació conceptual i pràctica té com a finalitat bàsica el coneixement de la didàctica de la filosofia i els complements de la formació de la filosofia en els diferents nivells educatius.

L’objectiu d’aquest curs és triple:

  • Donar a conèixer les competències clau de la filosofia i com avaluar-les.
  • Proporcionar estratègies didàctiques i recursos educatius per a l’aprenentatge de la filosofia.
  • Facilitar eines per a l’atenció a la diversitat i la comunicació.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de la filosofia.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió presencial lectiva a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de la filosofia. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Ramón Mansilla Salinas, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’educació, professor de filosofia i història de la filosofia al Col·legi Sant Ermengol.

Programa

Bloc 1. Competències clau de la filosofia

Bloc 2. Criteris i procediment d’avaluació

Bloc 3. Estàndards d’aprenentatge i metodologia de la didàctica de la filosofia

Bloc 4. Material i recursos per a la didàctica de la filosofia

Bloc 5. L’atenció a la diversitat

Bloc 6. La relació professorat-alumnat

Bloc 7. Continguts de la filosofia en els diferents nivells educatius

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 26 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclouen 3 hores de classe lectiva presencial el 26 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a la sessió presencial i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

Es proposaran dues activitats de les quals caldrà seleccionar-ne una per a desenvolupar-la. La primera activitat consisteix en la preparació d’una unitat didàctica i la segona activitat consisteix en la preparació de material didàctics per a un bloc concret.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de la filosofia i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 23 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 26 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català