Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de la història i la geografia i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de la història i la geografia i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc humanístic anomenats Didàctica de la matèria humanística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular d’humanitats i la seva didàctica. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’enfocament comunicatiu, els enfocaments plurals de les llengües i les cultures, i donar a conèixer les teories socioculturals.

Aquesta formació conceptual i pràctica en primer lloc, es centra en el coneixement de la didàctica de la història i de la geografia des del punt de vista competencial per poder desenvolupar activitats curriculars en aquest marc. En segon lloc, pretén que l’estudiant adquireixi el coneixement dels recursos conceptuals, procedimentals i actitudinals que es treballen en la història i la geografia.

L’objectiu d’aquest curs és triple:

  • Ressaltar l’evolució de la didàctica de la història i la geografia.
  • Donar a conèixer les competències i continguts clau de la història i la geografia.
  • Proporcionar estratègies didàctiques, recursos educatius i exemples pràctics per a l’aprenentatge de la història i la geografia.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de la història i la geografia.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió presencial lectiva a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat en història i geografia. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Vanessa Aloy Carrillo, llicenciada en Història, professora de Ciències humanes i socials i, actualment, directora de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp. Ha realitzat nombroses formacions del Consell d’Europa sobre ciutadania i cultura democràtica i ha participat en diferents conferències sobre la cultura democràtica representant Andorra.

Programa

Bloc 1. Definició i importància de la didàctica, evolució de la didàctica de la història i la geografia

Bloc 2. Teoria de la didàctica i la història, aprenentatge competencial i competències de la història i de la geografia

Bloc 3. Exemples concrets d’aplicació de la didàctica de la història i la geografia

Bloc 4. Dinàmiques d’ensenyament de la història i la geografia a l’aula, exemples d’activitats competencials

Bloc 5. Continguts bàsics de la història i la geografia

Bloc 6. Guia dels recursos que es treballen a les diferents etapes educatives

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 17 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclouen 3 hores de classe lectiva presencial el 25 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a la sessió presencial i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat tracta de fer una planificació simplificada d’una unitat de programació. Després de detectar els principals problemes lligats a una unitat temporal, caldrà fer propostes d’activitats concretes per resoldre els problemes detectats. Per fer-ho es facilitaran recursos d’aprenentatge, pautes i exemples.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de la història i la geografia i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 23 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 25 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català