Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de la música i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de la música i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc artístic i d’educació física anomenats Didàctica de la matèria artística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular de les arts i l’educació física i la seva didàctica en una escola inclusiva. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’educació física i artística, en els seus diferents aspectes: corporal, plàstic, audiovisual i musical.

Aquesta formació conceptual i pràctica té com a finalitat bàsica el coneixement de la didàctica de la música i els complements de la formació.  En primer lloc, s’aprofundirà en el marc curricular de l’educació musical i la seva didàctica en una escola inclusiva agafant com a model el cas de l’escola andorrana. En segon lloc, es partirà dels eixos de la creació i l’expressió, i sota el pretext de l’educació corporal, s’analitzarà la importància de l’educació musical en la formació integral de les persones. Al llarg del curs es veurà la correspondència existent entre el coneixement teòric (el saber) i el coneixement pràctic (el saber fer) de l’ensenyança de la música.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Donar a conèixer les competències pròpies de l’àrea de música i el seu desplegament curricular.
  • Proporcionar estratègies didàctiques i recursos educatius per a l’aprenentatge de la música.
  • Facilitar propostes d’intervenció educativa i orientacions per a l’avaluació.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de la música.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina dues sessions presencials lectives a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Joan Benavent Peiró, titulat superior en violí, doctor, màster en Musicologia en l’especialitat de música antiga, professor de l’institut Joan Brudieu, professor col·laborador de la Universitat d’Andorra en el bàtxelor en Ciències de l’educació, ha realitzat una estada investigadora al CSIC i compta amb diferents publicacions centrades en l’activitat musical urgellenca i andorrana.

Programa

Bloc 1. La música en la societat i en l’educació

Bloc 2. Teoria i metodologia de l’educació musical

Bloc 3. Un possible marc psicopedagògic

Bloc 4. Aprenentatge basat en projectes

Bloc 5. El treball cooperatiu

Bloc 6. La motivació de l’alumnat

Bloc 7. La música a l’escola andorrana

Bloc 8. Possibles didàctiques d’intervenció a l’aula

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 26 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclouen 4 hores de classe lectiva presencial el 26 i 31 d’octubre de 18 a 20 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a les classes lectives presencials i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat consisteix en crear una proposta didàctica d’intervenció a l’aula que desenvolupi l’expressió corporal, escollint el seu producte final entre la creació d’una percussió corporal o la invenció d’una coreografia, partint d’un enfocament competencial. Caldrà justificar la importància de la música i de la seva pràctica, mitjançant l’expressió corporal, sota el pretext d’analitzar una proposta musical concreta sobre la que desenvolupar una activitat d’expressió corporal i mostrar la competència creadora i interpretativa musical.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de la música i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 23 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 25 d’octubre del 2023
Preu: 202,74 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català